Vad händer med testamente och särkullbarn påkallar jämkning för utfående av laglott?

2020-03-14 i Testamente
FRÅGA
sambopar, han har två söner =särkullsbarn. Vårt gemensamma testamente säger att all vår kvarlåtenskap efter bådas död skall delas mellan sönerna (- några små legat) . Om någon av sönerna kräver ut sin laglott, endast aktuellt om fadern dör först, går då resterande arv helt till den andre sonen?Påverkas detta på något sätt om vi vore gifta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Jag kommer i det följande att förklara vad som gäller er emellan, dels när i är sambor, dels när ni är gifta. Jag kommer som utgångspunkt att redogöra för vad som gäller för det fall att din sambo avlider först.

Om ni är sambor

Sambor har ingen arvsrätt enligt den legala arvsordningen. För att sambor ska ärva varandra krävs ett testamente. Om testamente finns ärver du din sambos kvarlåtenskap; dvs. allt som han äger. Äger din sambo bostaden utgör den kvarlåtenskap efter honom, ev bilar, bankmedel m.m. Som utgångspunkt ska kvarlåtenskapen fördelas mellan din sambos barn (jfr 2 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB).

Som efterlevande sambo har du rätt att begära bodelning. Rätten att begära bodelning är en rättighet endast för dig (jfr 18 § sambolagen). Bestämmelsen innebär att om du begär bodelning ska all er samboegendom fördelas er emellan. Samboegendom är t.ex. gemensam bostad (oavsett vem som betalt för den), möbler m.m. Däremot inte bankmedel, fritidshus din sambo äger m.m.

Om du bör begära bodelning eller inte är beroende av vem av er som har störst tillgångar. Har du större tillgångar (det t.ex. är du som äger bostaden) är det fördelaktigt att inte begära bodelning. I annat fall kan det vara fördelaktigt att begära bodelning. Eftersom bodelningen kommer att påverka kvarlåtenskapen efter din sambo kommer den även att påverka särkullbarns laglott. Laglotten är hälften av arvslotten (det särkullbarnet skulle ärvt om det inte funnits något testamente). Desto större kvarlåtenskap din sambo har, desto större laglott har särkullbarnet rätt till (7 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn måste påkalla jämkning inom sex månader efter att det tog del av testamentet (7 kap. 3 § ÄB).

Om ni är gifta

Makar ärver som utgångspunkt varandra och gemensamma barn får vänta tills den efterlevande maken avlidit med att få ut sitt arv. Särkullbarn har däremot rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB). Om gången frångås genom testamente har särkullbarnet ändå rätt till sin laglott efter begäran om jämkning (7 kap. 1 § och 3 § ÄB).

Till skillnad från när ett samboförhållande upphör så ska en bodelning ske när ett äktenskap upphör (jfr 9 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). I bodelningen ska allt som är giftorättsgods ingå. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1-2 § ÄktB). Det innebär att inte bara möbler och bostad ska ingå utan även bankmedel, aktier, bilar, fritidshus m.m. delas lika mellan makarna. Din makes kvarlåtenskap kommer att påverkas på så sätt att det sker en större delning er emellan då mer ska ingå. Du kan som efterlevande make välja att vardera sidan som sin andel i bodelningen ska behålla sitt giftorättsgods (12 kap. 2 § ÄktB). Bestämmelsen är fördelaktig för det fall att du har stora tillgångar och din make har mindre tillgångar då särkullbarnets arvslott och i förlängningen laglott kommer att påverkas av det.

Testamente, laglott och efterarv

I din fråga framgår inte helt tydligt hur ert testamente är skrivet. Min tolkning är åtminstone att det rör sig om ett inbördes testamente enligt vilket ni ärver varandra och att hans söner vid den av er sist avlidne ska ärva allt. Att särkullbarnen ska ärva i slutändan är ett sekundoförordnande, innebärande att du kommer att ärva med fri förfoganderätt. Den fria förfoganderätten innebär att du kan använda egendomen, sälja den, till viss del skänka bort den men inte testamentera bort den.

Om ett av särkullbarnen påkallar jämkning har han rätt till sin laglott vilken utgör hälften av arvslotten efter sin far (jfr 7 kap. 1 § ÄB). Som jag tolkar det testamente ni skrivit (med reservationen att jag inte sett dess exakta lydelse) ska din sambos barn ärva både sin far och dig när ni avlidit. Det innebär att trots att särkullbarnet begärt ut sin laglott kommer det att ha rätt till arv enligt testamentet. Från det särkullbarnet ska ärva den dag du avlider ska dock avräknas det särkullbarnet fått ut i form av laglott. Som jag tolkar testamentet utifrån hur du beskrivit det innebär det således inte att det andra särkullbarnet kommer att ärva allt när du avlider. Det bör även påpekas att du i teorin i efterhand kan ändra din del av testamentet, innebärande att särkullbarnen bara får del av kvarlåtenskapen efter sin far. Du kan aldrig påverka testamentet avseende den andel som är hänförlig till din sambo, däremot till den hälften som är din efter bodelning.

I ert fall kan jag inte ge ett tydligt svar än enligt ovan utan att ert testamente gås igenom. Om ni vill ha hjälp att upprätta ett testamente för att uppnå det resultat ni önskar har våra jurister på Lawline juristbyrå god erfarenhet av det. Kontakta mig gärna för en offert och vidare kontakt för upprättande av testamente. För testamente kan i regel kontakten skötas per telefon, e-post eller Skype; det är således inte nödvändigt med ett möte i våra lokaler. Om detta låter intressant nås jag per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2594)
2020-09-17 Vem får bevittna ett testamente?
2020-09-16 Vad innebär giftorättsgods och bör jag upprätta äktenskapsförord eller testamente?
2020-09-15 Hur gör vi för att jag och min sambo ska bo i orubbat bo när den ene av oss avlider?
2020-09-14 Hur ändrar jag mitt testamente?

Alla besvarade frågor (84172)