Vad händer med personliga skulder i skilsmässa?

2018-10-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej,min man tog ett lån och köpte en båt ,lånet har han själv tagit i hans namn.Hur bör det vid en skilsmässa hur drabbas jag av det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om äktenskap och hur det går till vid en skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Min utgångspunkt (då inget är skrivet om det i din fråga) är att ni inte har något äktenskapsförord och att båten räknas som giftorättsgods. Allt som inte är enskild egendom genom t.ex. äktenskapsförord är giftorättsgods.

Skulder är personliga

Enligt äktenskapsbalken svarar varje make själv för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det innebär i korthet att du inte är skyldig att ta över eller betala din makes skuld vid en skilsmässa. Däremot ska en makes skulder täckas av dennes giftorättsgods, det som kallas skuldtäckning. Skuldtäckningen gäller bara den make som har skulderna, den andre makens giftorättsgods påverkas alltså inte.

Skulden ska dras av från giftorättsgodset

Skuldtäckningen innebär vid en bodelning att den make som har skulder får dra av dessa från sitt giftorättsgods. Överstiger skulderna giftorättsgodset blir summan 0. Summan kan aldrig bli minus – i ett sådant fall skulle man ju vara tvungen att betala sin makes skulder, vilket man inte är. Efter skuldtäckningen läggs makarnas giftorättsgods samman och delas sedan på två (11 kap. 3 § ÄktB). Om den ena maken har mer skulder än giftorättsgods innebär det att den maken bidrar med 0 kronor i giftorättsgods och då får hälften av den andre makens giftorättsgods i andelsberäkningen. Resten av skulden behålls av den skuldsatte och delas inte vid bodelningen.

Exempel för att klargöra

Jag kommer nedan att göra ett par exempel för att enklare åskådliggöra (förenklat) hur skuldtäckningen vid en bodelning sker.

Exempel 1 – Din mans skulder är mindre än hans giftorättsgods

Antag att du och din man vardera har 400.000 kronor som är giftorättsgods och ska räknas in i bodelning. Först tittar man på om ni har skulder och räknar därefter av dessa (11 kap. 2 § ÄktB).

Du: Giftorättsgods 400.000 kr, Skulder 0 kr.
Din man: Giftorättsgods 400.000 kr, Skulder 200.000 kr.

Ert totala giftorättsgods blir 600.000 kr. 400.000 kr från din egendom, och 200.000 kr från din man. Denna summa delas sedan på två och man får fram vad ni får vardera (11 kap. 3 § ÄktB). I förevarande exempel får ni därmed 300.000 kr var.

Exempel 2 – Din mans skulder överstiger hans giftorättsgods

Du: Giftorättsgods 400.000 kr, Skulder 0 kr.
Din man: Giftorättsgods 400.000 kr, Skulder 500.000 kr.

I detta fallet blir det totala giftorättsgodset 400.000 kr och din man har kvar en skuld på 100.000 kr. I exemplet delas de 400.000 kronorna mellan er och ni får 200.000 kr var. Du behöver således inte ta över din mans skuld.

Sammanfattningsvis innebär det som svar på din fråga att du inte behöver ta över din mans skuld vid en skilsmässa, däremot kan den innebära att du får ut mindre egendom i en bodelning vid en skilsmässa. Observera att som huvudregel är även båten som inhandlats giftorättsgods. Även båtens värde ska således räknas in i boet när det redovisas hur stort vardera makes giftorättsgods är. I svaret och exemplen ovan har inte beaktats om båten är din mans enskilda egendom. För att den ska vara hans enskilda egendom räcker det inte med att den står på honom utan ni måste i sådana fall ha beslutat det gemensamt i ett äktenskapsförord. Skulle båten vara din mans enskilda egendom ska skulder som är hänförliga till den enskilda egendomen i första hand räknas av mot den egendomen, inte mot ert giftorättsgods.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (752)
2019-04-17 Ingår bostad som köps under betänketid i bodelningen?
2019-04-15 Utländskt äktenskap - skilsmässa i Sverige?
2019-04-14 Är jag skyldig att betala min ex-makes skulder?
2019-04-11 Enskild egendom vid äktenskapsskillnad

Alla besvarade frågor (68021)