Vad händer med innehållet i bankfacket vid min fars frånfälle?

Min far har nyligen avlidit, efter hans dödsfall så får jag ett kuvert av en av hans vänner, som pappa bett honom förvalta, innehållande ett brev där det står ordagrant "tillgångarna i bankfacket tillfaller xx/bröstarvinge vid min död", samt en nyckel till ett bankfack, som jag och min far stått som gemensamma ägare till.

Även i facket finns ett brev som styrker att detta är hans vilja.

Även i testamente står; "det bröstarvinge erhåller från någon av oss pga vår död, skall såväl kapital som avkastning vara bröstarvinges enskilda egendom".

Mina föräldrar var gifta, och har en halvsyster/särkullbarn. Jag är ensamt gemensamt barn. Vad gäller i detta fall med innehållet i bankfacket?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med innehållet i bankfacket efter din fars bortgång. Regler om arv hittas i Ärvdabalken (ÄB).

Allmänt

I din fråga framkommer inte om din mor lever, och om modern lever, om särkullbarnet/ditt halvsyskon var barn till din mamma eller pappa. Nedan följer en kort genomgång för vad som kan ske i de olika situationerna:

Om din moder lever, ärver hon kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt eftersom de var gifta enligt 3 kap 1§ ÄB. Då jag inte vet hur testamentet ser ut i sin helhet, kan jag inte uttala mig om fördelningen utifrån det. Om det finns ett testamente som ger egendom till barnen, har modern fortfarande rätt till ett basbelopp, 3 kap 1 § 2 st. Men huvudregeln är att det som tillhör den avlidna personen ska tillfalla dennes maka, och därmed även innehållet i bankfacket.

Om ditt halvsyskon är barn till din levande moder, får ni båda vänta på arv, 3 kap 1§ ÄB.

Om ditt halvsyskon däremot är barn till din far, har hen rätt att få ut sitt arv direkt och eventuellt därmed en del av innehållet i bankfacket. Du får då vänta tills din mor gått bort för att få ut arvet från din far, 3 kap 2 § ÄB.

Om din far avled efter din mor, är du arvsberättigad tillsammans med ditt halvsyskon (om hen är arvsberättigad efter din far), ÄB 1 kap 1 § ÄB och 2 kap 1§ ÄB.

Brevet i bankfacket

Brevet i bankfacket kan antagligen inte räknas som testamente då det finns formkrav för att detta ska bli gällande, 10 kap 1§ ÄB. Det kan därför, precis som du säger, vara vägledande för testamentestolkningen men det är alltså inget testamente i sig som säger vad som händer med innehållet i bankfacket. Istället är det testamentet som är utgångspunkten för fördelningen av kvarlåtenskapen. Då jag inte vet innehållet i testamentet kan jag inte uttrycka mig rörande det. Det utdrag du tar upp från testamentet reglerar att det du får i arv, är enskild egendom men säger alltså inte vad du ska få för egendom vid arvskiftet.

Vilken egendom får du och vad händer med bankfacket?

Beroende på hur kvarlåtenskapen ser ut och hur testamentet är utformat, kan egendomsfördelningen vid arvskiftet bli annorlunda. Då brevet i bankfacket visar på en önskad mottagare, kan det bli så att du får motta denna egendom, men inte på bekostnad av egendom som exempelvis skulle tillfallit ditt halvsyskon. Viktigt att komma ihåg om det står i ett testamente att viss egendom ska tillfalla någon av er, är att denna andel inte får inkräkta på den andres laglott, 7 kap 1 § ÄB.

Sammanfattning

Baserat på omständigheterna i frågan, har du rätt till arv men inte nödvändigtvis rätt till innehållet i bankfacket bara för att det står i ett brev att det ska tillfalla dig, då det inte är ett testamente.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning