Vad händer med en fordran efter 10 år?

Hej, jag har en fråga gällande ett skuldebrevs giltighet efter 10 år. Det står såhär "skulden förfaller till betalning om X:s fastighet överlåtes. Som överlåtelse räknas försäljning, byte, bodelning, gåva och arv. Vid försäljning, byte eller gåva ska förfallodagen bestämmas till tillträdesdagen". Då undrar jag, om inget av ovan sker inom 10 år efter upprättandet av skuldebrevet. Går det ändå att kräva in fordran? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att det finns ett skuldebrev var det står att den i skuldebrevet angivna skulden ska betalas i samband med att en fastighet överlåtes. Det du undrar är vad som händer med fordran om någon överlåtelse av fastigheten inte sker inom 10 år efter upprättandet av skuldebrevet. Nedan kommer jag besvara din fråga. I svaret utgår jag från att den ifrågavarande fordran är kopplad till personen X:s fastighet.

Det din fråga handlar om är så kallad preskription. Preskription innebär att den som haft skuldebrevet förlorar rätten att kräva in fordran. Regler om preskription finns i preskriptionslagen (1981:130). I huvudregel preskriberas en fordran 10 år efter skuldebrevet upprättats (2 § 1 st PreskL). Det finns ändå möjligheter att avbryta preskriptionen vilket innebär att preskriptionstiden börjar löpa på nytt. Det vill säga om preskriptionstiden är 10 år och det sker ett avbrott efter 5 år så behöver det gå 10 år efter preskriptionsavbrottet innan fordran preskriberas.

Det finns tre sätt att avbryta en preskription (5 § PreskL):

1. Genom att den som måste betala skulden betalar en del av skulden eller ränta hänförlig till skulden eller på något annat sätt erkänner skulden gentemot den som har fordran.

2. Genom att den som har fordran skickar ett skriftligt krav eller påminnelse till den som måste betala skulden.

3. Genom att den som har fordran väcker talan eller på annat sätt åberopar fordringen mot den som måste betala skulden vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten, i ett skiljeförfarande, i en konkursförhandling eller vid planförhandling under en företagsrekonstruktion.

Om inget preskriptionsavbrott sker inom preskriptionstiden så sker en preskription av fordran (8 § PreskL). Det innebär att den som har fordran inte kommer kunna kräva in sin fordran. Här finns ändå ett litet undantag. Om den som haft skulden trots att skulden preskriberats ändå erkänner skulden så kan det under vissa förutsättningar innebära att fordran återuppväcks (NJA 2002 s 358, NJA 1987 s 459, NJA 1921 s 275 och NJA 1926 s 426). Den som har fordran kan i så fall trots preskriptionen kräva in sin fordran.

Gällande preskriptionstiden är det även avslutningsvis viktigt att uppmärksamma att den kan vara längre än 10 år. Om det har avtalats en annan preskriptionstid än 10 år så är det den tiden som gäller (12 § PreskL). Om det exempelvis står i skuldebrevet att preskriptionstiden är 15 år så kommer ingenting att hända med möjligheten att kräva in fordran även om något preskriptionsavbrott inte skett inom 10 år.

Sammanfattning

Om inte något annat har avtalats så gäller en preskriptionstid om 10 år. Det innebär att om inget preskriptionsavbrott skett inom 10 år efter upprättandet av skuldebrevet så blir fordran preskriberad och den som har fordran kan inte kräva in sin fordran. Det finns ändå vissa möjligheter för den som haft skulden att återuppväcka skulden genom att erkänna den efter att preskriptionen inträffat.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Edvin StrandfältRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”