Vad beaktar domstolen vid val av påföljd?

2020-12-18 i Påföljder
FRÅGA
Hej jag har en fråga ! Om en ung person utan någon tidigare brott har nu begått ett bedrägeri på ca. 50tusen teknikprylar . Hur lång tid kan det ta innan man får en dom Och hur kan ett sådant brott bedömas ? Kan man få fängelse straff? Eller är mer sannolikt att man får böter och betala tillbaka allt ? Har man i åtanke att personen är ung och inte har något i brottsregistret sedan innan? Tacksam för svar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bedrägeribrott

Jag gör ett antagande att det är ett bedrägeribrott som kommer bedömas som ett av normalgraden, då summan inte är vad som i regel krävs för grovt bedrägeri. Dock kan bedrägeri som riktar sig mot en stor personkrets även klassas som grovt, men det är inget som nämns in omständigheterna till frågan så det är inget jag kan gå närmre in på. Enligt 9 kap. 1 § brottsbalken (BrB) kan den som döms för bedrägeri dömas till fängelse i högst 2 år. 14 dagar är det kortaste fängelsestraffet som kan dömas ut enligt 26 kap. 1 § 2 st. BrB. Det innebär alltså att det finns en möjlighet för domstolen att döma person som begått bedrägeri till fängelse i lägst 14 dagar och högst 2 år.

Påföljdsval

Påföljdsvalet präglas av principer om proportionalitet och humanitet. Det innebär att straffet ska svara till brottets svårhet och rätten iakttar medmänsklighet och tolerans på grund av respekten för människovärdet.

Det finns en presumtion i 30 kap. 4 § brottsbalken mot fängelsestraff, vilken innebär att rätten inte ska välja fängelse som påföljd om det inte är absolut nödvändigt. Domstolen ska fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd. Lindrigare påföljder anses vara villkorlig dom och skyddstillsyn, möjligen i förening med samhällstjänst tex (se. 27 kap. 2 a § BrB). Dessa påföljder ses alltså som alternativ till fängelse, även om det i brottsbestämmelsen står fängelse. Enligt 27 kap. 1 § BrB och 28 kap. 1 § BrB får rätten döma till villkorlig dom och skyddstillsyn om påföljden inte bedöms stanna vid böter, och i detta fall är böter inget alternativ.

Vid bedömningen om presumtionen bryts och fängelse ses som det lämpliga alternativet ska domstolen beakta brottets straffvärde, art och återfall enligt 30 kap. 4§ 2 st. BrB. Med straffvärde menas hur allvarligt brottet varit, art menas med att det finns vissa "artbrott" som samhället menar är sådana brott som i regel bör leda till fängelse. Det kan röra sig om svårupptäckbara eller särskilt farliga brott. Återfall kan uteslutas eftersom detta är personens första brott, men straffvärdet och arten är rättens sak att bedöma närmre.

Om presumtionen inte är bruten står valet mellan villkorlig dom (27 kap. BrB) och skyddstillsyn (28 kap. BrB). Valet görs utifrån en bedömning av återfallsrisk och lämplighet.

Om presumtionen bryts och fängelse ses som lämpligt ska rätten därefter även undersöka om lindrigare påföljd kan vara lämplig ändå, om det finns särskilda skäl. Man kan nämligen i enlighet med 30 kap. 7 § 2 st. BrB och 30 kap. 9 § 2 st. BrB förena skyddstillsyn eller villkorlig dom med tex. samhällstjänst. Ett särskilt skäl kan vara att straffvärdet inte är så högt, att den dömde förbättrat sin personliga och sociala situation m.m.

För att sammanfatta krävs det mycket för att fängelsestraff ska vara aktuellt. Det är något man gör i sista hand, om det är absolut nödvändigt. Men jag kan inte svara på hur rätten kommer bedöma ditt specifika fall då rätten tar hänsyn till alla omständigheter i det enskilda fallet. Jag kan alltså inte ge dig ett bättre svar än att det finns en möjlighet att personen döms till fängelse eftersom att det finns i straffskalan för det brott som du begått, men det krävs mycket för att rätten ska utesluta alternativa påföljder och utdöma fängelsestraff. Dock är böter inget alternativ eftersom det inte står med i brottsbestämmelsen som en möjlig påföljd. Som ovan sagt beaktas att personen i fråga är en förstahandsförbrytare vid påföljdsvalet.

Ungdomsrabatt

Enligt 29 kap. 7 § BrB får unga lagöverträdare (personer under 21) en rabatt på sitt straff. De får alltså lägre böter, kortare tids skyddstillsyn, kortare tid i fängelse jämfört med om personen hade varit över 21 vid gärningstillfället.

Hur lång tid innan dom meddelas?

Hur lång tid det kan ta innan en dom meddelas beror helt på hur förundersökning går, när domstolar har lediga lokaler för att hålla rättegång osv. Men effektivitetsprincipen är något polis och domstol ska beakta.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga, annars är du välkommen att ställa nya till oss på Lawline!

Vänligen,

Frida Deivard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1489)
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?
2021-04-16 Vad innebär villkorlig dom?
2021-04-15 Kan man få fotboja om man överskrider kontaktförbud?

Alla besvarade frågor (91320)