Vad är rimligt att begära vid skilsmässa?

6 kap 7 § ÄktBHej! Vi ska skiljas , vi har inga gemensamma barn, men två barn var från tidigare äktenskap. Min man har stora tillgångar men jag vet inte hur mycket då vi aldrig haft insyn i varandras bankkonton. Under alla år har han stått för att betala hus, båt, bil, alla resor och stora inköp. Detta har även inbegripit att mina barn har tagit del av en högre levnadsstandard då de bott med oss på halvtid. Jag har i princip bara köpt mat och därmed kunnat spara mer än jag annars kunnat. Bilen är tjänstebil, båten finns inte kvar så nu finns bara bostadsrätten kvar. Jag ska bli utköpt. Min man är orolig att jag ska begära hälften av hans tillgångar vilket jag inte har planer på. Jag vill dock bli utköpt så att jag kan få ett sjysst boende med innehåll. Vad är rimligt att begära?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Under äktenskapet är makar underhållskyldiga gentemot varandra, tanken är att makar ska leva på samma ekonomiska standard, 6 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Det är därför inte bara rimligt att du har haft en högre levnadsstandard under ert äktenskap, du har rentav haft rätt att ha leva på samma levnadsstandard som din make. Att beakta är också att i underhållsskyldigheten räknas inte bara ekonomiska aspekter in. Även att sörja för hus och hem är att bidra med underhåll.

Efter äktenskapsskillnad svarar dock varje make för sin försörjning, 6 kap 7 § ÄktB. Man kan i vissa speciella situationer ha rätt att få underhållsbidrag av sin ex-make för att komma in i arbete men jag förstår det som att du har förvärvsarbetat under ert äktenskap.

Du säger att du inte har insyn i din makes ekonomi. Inför bodelningen vid äktenskapsskillnad är varje make skyldig att redovisa för sin egendom. Makarna är även i övrigt skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen. Du har således rätt att få inblick i din makes ekonomi och få veta vilka tillgångar han har, 9 kap 3 § ÄktB.

Det låter som att ni varit gifta i mer än 5 år. Har man varit gifta under en kortare tid än så pratar man om giftorättstrappan där man gradvis "gifter till sig" den andres egendom. Att säga att man gifter till sig pengar är dock egentligen felaktigt, snarare skiljer man till sig pengar då du efter 5 år till fullo har rätt till hälften av din makes egendomar vid skilsmässa, 11 kap 3 § ÄktB.

Du har således rätt till hälften av hans tillgångar, på samma sätt som han har rätt till hälften av dina, men du behöver givetvis inte begära hälften om du av moraliska skäl känner att du inte vill det. Utan att känna till de specifika förhållandena i ditt fall så kan jag inte säga en specifik summa eller andel men jag kan ge dig lite frågor att ta ställning till. Kom ihåg att utgångspunkten är att du har rätt till hälften.

Är din makes tillgångar hans genom arv eller kommer pengarna från att han har hög lön eller företag? Är det så att han har en hög lön så kommer du kanske alltid ha mindre lön än honom och mindre pension. Det blir således en långtidsfråga att ta hänsyn till.

Du får också fundera på om det är så att du har jobbat mindre, skött obetalt arbete i hemmet och tagit hand om din makes barn. Att du skött hus och barn är arbete som är värt sin summa. Du kanske också har betalat det som inte har synts, som ni ätit och druckit upp medan din make köpt det som är bestående.

Slutliga råd

Utgångspunkten är att du har rätt till hälften. Du får värdera arten av din makes tillgångar och väga det mot det arbete du utfört, det du har betalat, pengarna du har sparat och begära vad du tycker känns moraliskt rimligt.

Om du vill använda pengarna för att få ett bra boende med innehåll så är kanske kostnaden för det en bra utgångspunkt. Beroende på din makes ekonomiska situation och hur du känner i övrigt så kan du lägga till eller dra ifrån pengar.

Lycka till!

Vänligen


Josefine DahlqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000