Utgör köp av fastighet till rabatterat pris förskott på arv?

Jag undrar om hur ett arv ser ut för fast egendom som min bror köpt en del av till underpris? Min far har delat upp sin fastighet i två delar. Värde 2 milj resp 3 milj. På den mindre delen ligger en torpfastighet. För 3 år sedan köpte min bror den mindre delen för endast 1 milj. av far utan min vetskap då vår far var mycket sjuk. Jag fick veta det av en slump ca 6 månader efter köpet. Våra föräldrarna har använt pengarna till att betala av alla lån på sin fastighet.

Vad händer när vår far går bort? Mamma vill Inte ha något med skogsfastigheten att göra. Min bror har köpt till underpris av vårt arv och pengarna användes att betala av ett annat arv. Vad händer för mig? Vi är två syskon.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelserna kring arvsrätt regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Vad händer när din far går bort?

Vissa detaljer i svaret kommer att modifieras för att stärka din anonymitet. I svaret kommer jag utgå från att din far inte har skrivit testamente då det inte framgår av frågan. Skulle dina föräldrar vara gifta och den ena maken dör ska arvet från denne gå till den efterlevande maken enligt 3 kap. 1 § ÄB. Det innebär att den andra maken får fri förfoganderätt över arvet och i stort sätt kan göra vad hon vill med egendomen, förutom att testamentera vidare den eller genom gåva väsentligt minska den, 3 kap. 2-3 § ÄB. När den efterlevande maken sedan går bort får barnen ut en kvotdel av arvet i form av efterarv. Skulle dina föräldrar vara gifta kommer alltså eran mor ärva faderns kvarlåtenskap till en början. Skulle dina föräldrar inte vara gifta så har ni barn som bröstarvingar direkt rätt till arvet från fadern.

Hur fördelas arvet efter gåvan?

Enligt 2 kap 1 § ÄB framgår att arvlåtarens barn taga lika lott, det betyder att arvet ska delas lika mellan dig och ditt syskon. Vad händer då med köpet av fastigheten till reducerat pris? Huvudregeln är att den som vill sälja en fastighet själv får bestämma till vilket pris den ska säljas. Att sälja en fastighet till underpris är alltså inte juridiskt problematiskt. Det finns dock en presumtionsregel i 6 kap 1 § ÄB som säger att en gåva som en person under sin livstid ger till en bröstarvinge räknas som förskott på arv, även en fastighet såld till underpris utgör förskott på arv. Förskott på arv ska räknas med när laglotten ska beräknas. Det betyder att värdet av rabatten, dvs mellanskillnaden på fastighetens pris och marknadsvärde, skall räknas av på ditt syskons arv när din far avlider, se 7 kap 2 § ÄB.

Din far kan dock bestämma att fastigheten inte skall utgöra förskott på arv. Om så är fallet är helt upp till din honom.

Men, för att föräldrar inte skall kunna missgynna bröstarvingar och kringgå laglottsskyddet finns det s.k. förstärkta laglottsskyddet.

Det förstärkta laglottsskyddet regleras i 7 kap. 4 § ÄB och berör gåvor som har överlämnats på sådana villkor eller under sådana omständigheter att den går att likställa med ett testamente. Vad som menas med detta är att en bröstarvinge kan klandra en gåva, som den rabatterade försäljningen kan likställas med, om konsekvensen av den kan jämställas med konsekvensen av ett testamente, och då få ut sin laglott. Reglerna kring det förstärkta laglottsskyddet är dock mycket komplexa, för att kunna ta ställning huruvida det förstärkta laglotsskyddet är tillämpligt hade jag behövt mer omfattande information.

Sammanfattningsvis innebär detta att din brors förskott på arv kommer att räknas av på hans arv när fadern sedan avlider, detta förutsatt att fadern inte valt att försäljningen inte skall utgöra förskott på arv, skulle det vara fallet finns det förstärkta laglottsskyddet, hur vida det kan vara tillämpligt är dock svårt att säga. Behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt här.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Elmer Mårtensson WallhultRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”