FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll29/05/2019

Underhållsskyldighet efter barnet fyllt 18 år

Hej, jag har en 19 årig ungdom som går på gymnasiesärskolans individuella program. Eftersom studierna är kraftigt begränsade och inte ger behörighet för fortsatta studier undrar jag om jag verkligen är skyldig att betala underhållsbidrag. Detta främst på grund den andre förälderns negativa användande av ungdomens mycket goda ekonomi. Tack på förhand.

Lawline svarar

Underhållsskyldighet

Huvudregeln är att underhållsskyldigheten upphör när barnet har fyller 18 år. Från huvudregeln finns dock undantag som medger förlängt underhållsstöd fram till dess att barnet har fyllt 21 år under förutsättning att barnet fortfarande studerar på grundskole- eller gymnasienivå eller motsvarande (7 kap. 1 § andra stycket föräldrabalken (FB)).

Eftersom det inte tas hänsyn till möjlighet för fortsatta studier har du en skyldighet att betala fortsatt underhållsstöd även om gymnasieutbildningen inte leder till behörighet till fortsatta studier.

Underhållsbidragets storlek

Vad avser frågan om att den andre föräldern använder ungdomens mycket goda ekonomi negativt så har det ingen betydelse vad avser underhållsskyldigheten. Däremot kan det om ungdomen har egen god ekonomi på grund av innehav av kapitaltillgångar berättiga ett avdrag på underhållsbidrag. Det krävs då att vid en jämförelse mellan din och ungdomens inkomst att det råder en påtaglig obalans mellan inkomsterna. Av betydelse är även hur pass stort överskott du har på dina inkomster, ju högre, desto mindre skäligt att barnet ska bidra till sitt eget uppehälle (7 kap. 1 § första stycket FB och se även rättsfallet NJA 1996 s. 134).

Ensam vårdnad

Vidare om du anser att den andre föräldern missbrukar ungdomens ekonomi och vill kunna göra något åt det kan du ansöka om ensam vårdnad (6 kap. 5 § FB). Barnets bästa är avgörande för vem som får vårdnaden (6 kap. 2 a § FB). Hänsyn tas till om barnet varit utsatt för en skadlig situation hos någon av föräldrarna, barnets egna vilja med varierande grad sett till barnets mognad, av betydelse är även att man inte vill att barnet ruckas från sin miljö vilket talar för den som barnet sammanbott hos om detta skett under längre tid och man ser även till om någon förälder så kallat umgängessabotage, dvs. förhindrar eller försvårar barnets rätt till umgänge med båda sin föräldrar.

Hur möjligheterna ser ut i din situation kan jag ej uttala mig om, men om det förekommer något slag av missbruk av ungdomens ekonomi kan detta vara en faktor som talar till din fördel.

Hoppas du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik ÖsterströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000