FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll31/10/2019

Underhåll för barn som bor mestadels hos ena föräldern

Hej!

Följande situation undrar jag om det faktiskt är så att den är juridisk rätt:

Jag har två barn under 18 år som bor stadigvarande hos deras pappa iom att jag valt att flytta till annan ort för att studera (Jag bor i Halmstad och barnens pappa bor i Stockholm).Barnen går i skola och dagis i Stockholm vardagar och är varannan helg med deras pappa. Varannan helg och lov bor barnen hos mig. Som den ekonomiska situationen är nu är att iom att det är jag som flyttat. Jag betalar samtliga resekostnader, jag betalar underhåll och barnens pappa får bägge barnbidragen. Min känsla /uppfattning är att detta kan inte vara rimligt. Att jag som endast har studiemedel ska betala/ge barnbidrag till barnens pappa som är ekonomisk oberoende. Innan jag började studera hade jag ett välbetalt jobb, vilket gör att jag skattemässigt "har" bra inkomst. Barnens pappa har eget företag samt ärvt stora summor pengar. Vilket gör när man endast tittar på våra löner, är det jag som "tjänar" mest. Är systemet så fyrkantigt? Att det bara tar hänsyn till lön och att jag inte kan hävda / visa på någon regel i denna orimliga situation. Att jag ska betala till någon som har mycket starkare ekonomi än jag själv?

Allt gott och tack för er kunskap!!

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Vem ska få barnbidragen?

Regler om barnbidrag finns i socialförsäkringsbalken (SFB) och föräldrabalken (FB). När föräldrar som inte bor tillsammans har gemensam vårdnad om ett barn ska bidraget lämnas med hälften till vardera förälder vid växelvist boende (16 kap 7 § punkt 2 SFB ). Bor barnet däremot huvudsakligen hos den ena föräldern och denne gör en anmälan om det hos Försäkringskassan betalas hela bidraget till den föräldern (16 kap 7 § punkt 1 SFB). Bidraget är nämligen tänkt att gå till den förälder som har barnen hos sig mesta delen av tiden och därför sannolikt har större kostnader för vårdnaden av barnen. Utifrån det du beskriver låter det därför helt rätt att barnbidragen går till pappan, eftersom barnen bor huvudsakligen där. Dina chanser att få barnbidragen utbetalade till dig bedömer jag tyvärr som väldigt små, eftersom du för att få till en ändring måste kunna göra sannolikt för Försäkringskassan att barnen bor växelvist (16 kap 8 § SFB) – vilket blir svårt då de har sitt huvudsakliga boende hos pappan.

Du behöver betala underhåll

Huvudregeln är att båda föräldrarna ska betala underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga, 7 kap 1 § stycke 1 FB. Tanken är att föräldrarna sinsemellan ska ta del var och en efter sin förmåga, 7 kap 1 § stycke 3 FB. Eftersom barnen bor huvudsakligen hos pappan behöver han inte betala något underhåll till dig, utan han anses uppfylla sin del av underhållet genom de kostnader det medför för honom att ha barnen boende hos sig. Att du ska betala underhållsbidrag beror på att du har ansvar för barnens försörjning även om de inte bor hos dig. Hur stort underhållsbidrag du ska betala till pappan kan ni komma överens om antingen genom att själva avtala om det, eller genom dom.

Vid bestämmande av underhållsbidrag råder som huvudregel avtalsfrihet, vilket innebär att ni själva kan komma överens om vad som är en lämplig uppdelning. Det finns ingen regel som säger att ni måste utgå från förra årets deklarerade inkomst, utan det är era faktiska inkomster och utgifter som bör ligga till grund för underhållsbidraget. Här kan såklart förra årets deklaration vara till hjälp, men den behöver inte användas. Vad gäller att barnens pappa har andra tillgångar som stärker hans ekonomi än lönen kan det påverka. Till inkomster bör nämligen även kapitalinkomster räknas. Är pengarna han ärvt exempelvis investerade i aktier som han får utdelning från är detta någonting som räknas som kapitalinkomst och i så fall ska påverka hur stor del av underhållet han ska stå för.

För att veta hur mycket du bör betala i underhåll till pappan för barnen måste ni räkna ut barnens kostnader samt dina och barnens pappas inkomster och utgifter. Till era inkomster och utgifter räknas som sagt utöver lön även kapitalinkomster. I barnens kostnader dras barnbidragen av, vilket innebär att den summa ni tillsammans ska betala i underhåll för barnen blir mindre. Eftersom jag inte vet vad ni har för inkomster och utgifter är det svårt för mig att ge något förslag på hur stort underhållet bör vara. För att få förslag på vad som är rimligt kan jag dock rekommendera försäkringskassans verktyg för att räkna ut ett lämpligt bidrag. Möjlighet finns även att boka in ett personligt möte med en handläggare för att få hjälp med uträkningen av underhållsbidraget. Båda tjänsterna är kostnadsfria.

Underhållsbidraget kan minska vid tillfälligt boende hos dig

Du nämner att barnen brukar bo hos dig under lov. Bra för dig att känna till då är att du kan ha rätt att göra avdrag på det underhållsbidrag du betalar de månader som barnen bor tillfälligt hos dig. Detta gäller månader då barnen sover hos dig:

- minst fem nätter i sträck, eller

- minst sex nätter under en kalendermånad (dessa behöver inte vara i sträck).

För detta får du göra avdrag med 1/40 per dag av det belopp du betalar varje månad. Exempelvis: Betalar du 2000 kr i underhållsbidrag/per barn och barnen bor tillfälligt hos dig får du göra avdrag med 50 kr per barn och dag.

Vem ska betala resorna?

I en situation som din, där du och pappan bor på olika orter så att resor krävs, är huvudregeln att den förälder som inte bor tillsammans med barnet (d v s du i denna situation) ska stå för huvuddelen av kostnaderna som uppstår. Är avståndet över 10 mil och resorna innebär kostnader av betydelse ska dock även boendeföräldern bidra i mån av vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomi och omständigheterna i övrigt. För att boendeföräldern ska bidra krävs dessutom att den andra föräldern (du) har en godtagbar anledning för flytten, men det låter det som eftersom du flyttat för att kunna studera. På din beskrivning låter det därför som att det kan bli aktuellt att pappan till viss del ska bidra ekonomiskt till resorna. Hur stor del han bör bidra med räknas ut på samma sätt som när man beräknar underhållsbidrag, och ni kan därför även här utgå från försäkringskassans beräkningsverktyg för att få fram hur stor andel du respektive han ska stå för av barnens kostnader.

Om ni inte kan komma överens

Om ni inte kan komma överens om hur fördelningen av underhållsbidrag ska se ut eller om du anser dig sakna förmåga att betala det finns möjlighet att pappan istället får underhållsstöd från försäkringskassan, som du i din tur betalar tillbaka till försäkringskassan helt eller delvis. Om det landar i underhållsstöd kommer bestämmandet av hur mycket du ska betala till försäkringskassan dock bero på din taxerade inkomst. Eftersom din taxerade inkomst är högre än din nuvarande är detta med andra ord ingen optimal lösning för dig.

Ett alternativ är därför att istället vända er till kommunen för samarbetssamtal. Där kan ni få hjälp att komma överens om ett underhållsbidrag. Som jag nämnde ovan råder avtalsfrihet, och ni är därför fria att komma fram till den överenskommelse ni vill så länge båda är nöjda med den. Ytterligare ett alternativ är att ta kontakt med ett juridiskt ombud och vända sig till tingsrätten för att be denna fastslå ett underhållsbidrag i dom. Tingsrätten brukar använda sig av så aktuell information som går när den fastställer underhållsbidrag genom dom.

Sammanfattningsvis

Att båda barnbidragen går till pappan är riktigt eftersom barnen huvudsakligen bor där. Detta räknas dock av från den summa som anses vara barnens behov, och alltså vad ni ska betala i underhåll. Gällande din skyldighet att betala underhållsbidrag finns den eftersom ni har en gemensam underhållsskyldighet och pappan anser uppfylla sin genom att ha barnen boende där större delen av tiden. Kring själva underhållsbidragets storlek kan det finnas anledning att minska detta om din inkomst gått ned kraftigt. Jag föreslår att ni använder försäkringskassans verktyg för att räkna ut en rimlig fördelning. Denna fördelning bör ni sedan applicera även på resekostnaderna. Kan ni inte komma överens finns alternativen underhållsstöd, samarbetssamtal hos kommunen för att försöka komma överens om ett underhållsbidrag eller att gå vidare till domstol som får besluta om ett underhållsbidrag genom dom. Förslagsvis tar du i detta fall hjälp av en jurist.

Är du intresserad av vidare juridisk hjälp är du välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.seså återkommer jag med information om hur vi kan hjälpa dig och kostnad.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000