FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt09/02/2019

Två syskon är samägare till en fastighet. Fråga bl a, om ett syskons fru har någon rätt i fastigheten

Hej, jag o min bror fick i gåva vår mors fritidshus i början av 2000-talet. Då stod huset på ofri grund. 2006 köpte min bror och jag marken som tidigare arrenderats. Vad gäller: Är fastigheten min brors o min enbart eller äger min brors fru en del av den?

Va händer om han dör före henne?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du och din bror gemensamt fick fritidshuset i gåva och att ni och endast ni var ägare till detta samt att ni och endast ni gemensamt förvärvade fastigheten på vilken fritidshuset stod/står.

Fruns rätt till del i fastigheten

Vardera make äger sina tillgångar och skulder (1 kap 3 § ÄktB). Det innebär att frun inte äger någon del i fastigheten enbart för att hon är gift med din bror. Däremot, om hon bidragit ekonomiskt till din brors förvärv av hans del i fastigheten, kan hon ha något som kallas dold samäganderätt (se nedan).

Betydelsen av att du och din bror fått fritidshuset i gåva innan fastigheten förvärvades

I och med att ni förvärvade fastigheten kom byggnaden och fastigheten i "samme ägares hand" och därmed blev den ett fastighetstillbehör (2 kap 1 & 4 §§ JB). Eftersom fritidsbyggnaden nu utgör ett fastighetstillbehör spelar det, i princip, ingen roll att du och din bror tidigare fick den i gåva. Gåvan avsåg ju den lösa egendom som utgjordes av fritidshuset och inte den fasta egendom som nu omfattar fritidshuset.

Dold samäganderätt

Dold samäganderätt är en rättslig princip som utvecklats i rättspraxis (se NJA 1985 s 97, NJA 2002 s 142, NJA 2008 s 826, NJA 2013 s 242 mfl.). Principen innebär att en make som inte är "öppen ägare", i detta fall avseende fast egendom den make som inte har lagfart, kan ha en latent (vilande) rätt. I ert fall innebär det att din brors fru (förutsatt att kraven för dold samäganderätt är uppfyllda) skulle kunna göra gällande en rätt till en del av fastigheten vid en framtida bodelning dvs om hon överlever din bror eller vid en eventuell skilsmässa. För att dold samäganderätt ska anses föreligga krävs dels att din brors fru bidragit ekonomiskt (kan ske i olika former) dels att egendomen (fastigheten) förvärvats för gemensamt bruk.

Betydelsen av dold samäganderätt samt vad som gäller om din bror dör först

Om din brors fru har dold samäganderätt eller inte får betydelse först vid en framtida bodelning eftersom en dold samäganderätt skulle öka hennes och minska din brors andel av giftorättsgodset. Viktigt att veta är emellertid att fastigheten, oavsett om det föreligger dold samäganderätt eller inte, utgör giftorättsgods om den inte är enskild (7 kap 1 & 2 §§ ÄktB). Det innebär att om din bror går bort först så ska den ingå i bodelningen mellan hans dödsbo och frun (10 kap 1 § ÄktB).

Mitt råd:

Om ni vill säkerställa att du får fastigheten om din bror dör först skulle jag rekommendera dels att den görs till enskild egendom genom ett äktenskapsförord (7 kap 3 § ÄktB) dels att han skriver ett testamente.

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?