Tillämplig lag vid bodelning och skilsmässa, LIMF

Hej, jag och min man vi gifte oss här i Tyskland för en månad sedan.

Jag är svenskmedborgare och han är tyskmedborgare. Vi skall köpa en insatslägenhet och då blir vi frågade om den svenska lagen skall gälla eller tyska om vi mot förmodan skulle skilja oss en dag.

Vad säger den svenska lagen?

Jag arbetar er och vi blir föräldrar vilken dag som helst, så detta leder till att det kommer att ta ett tag innan jag kan hitta mig ett jobb.

Lånet för lägenheten kommer att vara på oss båda.

Tack på förhand

Lawline svarar

Tack för din fråga.

Jag har valt att dela upp frågan så att jag först behandlar vilket lands lag som gäller vid själva skilsmässan och sedan vilket lands lag som gäller vid bodelningen.

Skilsmässan

Enligt den s.k. Bryssel II-förordningen artikel 3 så prövas talan om skilsmässa enligt huvudregeln i landet där ni har hemvist, d.v.s. Tyskland. Den i Tyskland tillämpliga Rom III-förordningen utpekar den tyska lagen som gällande, se artikel 8. Detta beror på att ni för tillfället har hemvist i Tyskland.

Bodelningen

En tvist om bodelning vid skilsmässa ska generellt sett avgöras enligt lagen i det land som bedöms ha den närmaste anknytningen. I Sverige regleras lagval gällande bodelning i internationella förhållanden i lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (1990:272), LIMF. 4 § i LIMF innebär att tysk lag tillämpas vid er bodelning, eftersom ni gift er i Tyskland. Om ni flyttar till ett annat land och har bott där i minst 2 år så används istället lagen i det landet. Tysk rätt består av Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB). Även i EGBGB artikel 14 och 15 utpekas tysk lag som den tillämpliga, eftersom ni har er hemvist i Tyskland.

Avtal

Jag vill göra er uppmärksamma på att ni själva kan välja vilket lands lag som ska gälla på er skilsmässa och bodelning genom att skriva ett avtal därom. Ni kan enligt artikel 14 och 15 i EGBGB välja lagen i staten där ni vid avtalets ingående har hemvist (Tyskland), men även svensk lag, eftersom en av er är svensk medborgare. Samma möjligheter stadgas även i 3 § LIMF och i Rom III-förordningen artikel 5. Avtalet måste vara skriftligt, dateras och undertecknas. För att vara gällande i Tyskland krävs även att en s.k. Notarius Publicus har bestyrkt avtalets giltighet.

Frågor om underhåll eller om vårdnad av barn har jag inte hanterat i frågan, det regleras av andra förordningar och lagar. Jag berör huvudsakligen vad som gäller för er bodelning och skilsmässa.

Sammanfattningsvis så kan jag konstatera att tysk lag, under de givna förutsättningarna, skulle gälla för er bodelning och skilsmässa. Ni kan ändra detta genom att avtala att svensk rätt ska gälla.

Mt freundlichen Grüßen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000