Testamentstalare avlider före testator

2016-06-07 i Testamente
FRÅGA
Hej!Vad gäller enligt lagen i följande fall när vederbörande avlidit? Den avlidna saknar bröstarvingar. Närmast anhöriga är sambo samt systerdotter.Testamente upprättat till förmån för sambo, syster och systerdotter. Systern är avliden (Hon i sin tur har testamenterat lika delar till dotter och 3 barnbarn). Den avlidnas kvarlåtenskap består av fastighet (100% ägande), aktier samt likvida medel.Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser beträffande arv och testamente återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Jag kommer i svaret att utgå från att vederbörande testamenterat bort hela sin kvarlåtenskap till sambo, syster och systerdotter.

Inledningsvis bör även nämnas att sambos inte är arvsberättigade enligt ÄB vilket innebär att en sambo måste vara testamentstagare för att erhålla någon kvarlåtenskap efter den avlidna.

Eftersom vederbörande har upprättat ett testamente ska det ligga till grund vid fördelningen av kvarlåtenskapen. Enligt 11 kap. 1 § ska testamentet tolkas i enlighet med testatorns vilja. Vad det innebär är inte alltid helt klart och varierar från situation till situation. Av 6 § i samma kapitel framgår att om testamentstagare avlider innan rätten inträder ska dennes avkomlingar träda i dennes ställe om de är arvsberättigade efter testatorn. Systerdottern är arvsberättigad enligt 2 kap. 2 § andra stycket. Det innebär att systerdottern ska träda i systerns ställe.

Dock är det inte säkert att det var så vederbörande tänkte sig. Det innebär ju att systerdottern ärver 2/3 och sambon bara 1/3 när avsikten med testamentet verkar ha varit att sambon, systern och systerdottern skulle dela lika. I sådant fall bör i stället systerdottern och sambon erhålla hälften var, om det anses stämma överens med testatorns vilja.

Sammanfattningsvis gäller alltså att försöka tolka testamentet så att det bäst överensstämmer med testatorns yttersta vilja.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2860)
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?

Alla besvarade frågor (93196)