FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt04/09/2018

Testamenterat efterarv till makas barnbarn

Vår styvfar som var gift med vår mamma hade inga biologiska barn. När han avled hade han testamenterat sina tillgångar till sin hustrus (vår mor) barnbarn, efter hennes död. Hur fördelas arvet efter henne och honom efter hennes död?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om arv hittas i ärvdabalken (ÄB). Om jag förstår dig rätt har er styvfar testamenterat till er mor, med rätt för hennes barnbarn att ärva hans tillgångar efter hennes död. Genom testamentet har han berättigat barnbarnen ett så kallat efterarv efter honom (12 kap. 1 § ÄB). I praktiken skulle arven fördelas enligt nedan.

Arvet efter er styvfar

Till att börja med utgår jag från att er styvfar varken hade biologiska barn eller adoptivbarn. Er mor kommer då ärva alla hans tillgångar med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att hon får spendera arvet så som hon vill, med undantag för att hon inte får testamentera bort arvet (3 kap. 2 § ÄB). Anledningen till att hon inte får testamentera bort tillgångarna är er styvfars vilja om efterarv till barnbarnen som måste respekteras.

Arvet efter er mor

När er mor avlider kommer en del av hennes tillgångar ärvas av hennes barnbarn, i enlighet med er styvfars testamente. Dessutom ska ni ärva eftersom ni som barn till er mor är bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). För att beräkna hur stor del av hennes tillgångar som ska gå till barnbarnen respektive hennes egna barn (bröstarvingar) måste en kvot beräknas på hur stor del av ers mor tillgångar som efterarvet efter styvfadern omfattar (3 kap. 2 § ÄB). Nedan följer ett exempel på en sådan beräkning.

Exempel på beräkning av efterarvskvot

Om er mor hade 400 000 kr vid er styvfars död och därefter fick ärva 200 000 kr av honom med fri förfoganderätt är ers mor totala innehav 600 000. 200 000 kr (arvet efter er styvfar) delas därefter med 600 000 (egna tillgångar + arvet efter er styvfar) = 1/3. I exemplet hade efterarvskvoten berättigat ett efterarv på 1/3 av er mors tillgångar vid hennes död för barnbarnen att dela på. Resten tillkommer er barn (bröstarvingar) så länge er mor inte har ett testamente som uttrycker en annan vilja.

Om er mor vid sin död lämnat 900 000 kr efter sig har barnbarnen rätt att, enligt exemplet ovan, dela på 1/3, dvs 300 000 kr. Hennes egna barn, alltså ni, skulle isåfall dela lika på resterande 600 000 kr (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Sammanfattningsvis kommer er mor ärva allt efter er styvfar. Vid hennes död kommer barnbarnen vara berättigade efterarv på en kvotdel, och hennes egna barn delar lika på vad som finns kvar när efterarvet fördelats.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000