Testamente vid samboförhållande

2016-03-14 i Testamente
FRÅGA
Hej! Vi är sambos idag och har ett barn gemensamt. Eftersom vi inte är gifta vill vi skaffa ett testamente. Frågan är om man kan skriva så att den sambo som överlever den andra får allt och sedan ärver barnet/barnen det som är kvar när även den andre sambon avlidit? Eller är det så tex att sambo A avlider och sambo B ärver 50% av tillgångarna från sambo A men även barnet/barnen ärver 50% från sambo A's tillgångar (är detta bröstarvingens laglott?)? Eller kan man skriva att sambo B ärver 100% av tillgångarna från A och först när B avlider då får bröstarvingarna det som är kvar av arvet? Jag antar att det inte går då laglotten finns? Blir det någon skillnad i arvet om vi gifter oss?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Sambor har ingen arvsrätt efter varandra, varför det mycket riktigt är nödvändigt att upprätta ett testamente om ni vill att den efterlevande sambon ska ärva. Nedan redogör jag för de skillnader det innebär för arvsrätten att upprätta eller inte upprätta ett testamente i ett samboförhållande, samt vilka skillnader det innebär vad gäller arvsrätten att vid dödsfallet vara makar kontra sambor.

Om testamente inte upprättas i ett samboförhållande
I den här situationen fördelas arvet enligt den legala arvsrätten. I första hand går arvet nedåt till den avlidnes avkomlingar. Den avlidnes avkomlingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v) kallas även för bröstarvingar och utgör den första s.k. arvsklassen, se ärvdabalken (ÄB) 2 kap. 1 § här.
Jag förstår det som att du och din sambo har barn och därmed avkomlingar i första arvsklassen. Det kan ändå nämnas att den avlidnes föräldrageneration (far och mor, syskon och syskons avkomlingar) utgör den andra arvsklassen, se ÄB 2 kap. 2 §. Dessa ärver endast om den avlidne inte efterlämnar några avkomlingar i första arvsklassen. Finns inga arvingar heller i andra arvsklassen, ärver den avlidnes mor- och farföräldrageneration (far- och morföräldrar samt deras barn, d.v.s morbröder, mostrar, farbröder och fastrar, den tredje arvsklassen, se ÄB 2 kap. 3 §. Finns inga arvingar i varken första, andra eller tredje arvsklassen tillfaller arvet Allmänna arvsfonden, se ÄB 5 kap. 1 §.
Förutsatt att ni har barn eller barnbarn (o.s.v) aktualiseras endast första arvsklassen, se ÄB 2 kap. 1 §.

Det arv som vardera arvinge ska ha kallas för arvslott. Upprättas inget testamente i ett samboförhållande tillfaller hela arvslotten den avlidnes bröstarvingar i enlighet med ÄB 2 kap. 1 §. Finns det fler bröstarvingar än en, får de lika stor del i kvarlåtenskapen, se ÄB 2 kap. 1 § 2 st.

Om testamente upprättas i ett samboförhållande
Genom testamente kan arvlåtaren inskränka arvslotten. Vad gäller bröstarvingar - hela den första arvsklassen - finns det begränsningar i rätten att testamentera, bröstarvingar har nämligen rätt till s.k. laglott. Laglotten utgör hälften av den arvslott den legala arvsordningen skulle ge, se ÄB 7 kap. 1 §.

Om den avlidne exempelvis har ett barn och efterlämnar en kvarlåtenskap om 200 000 kr skulle barnet utan testamente få hela beloppet, det följer av ÄB 2 kap. 1 §. Laglotten för barnet är då hälften, d.v.s. 100 000 kr. Laglotten har bröstarvingen rätt till oavsett om testamente är upprättat eller inte och oavsett vad ett eventuellt testamente har för innehåll.

Har den avlidne bröstarvingar kan denne följaktligen fritt disponera över hälften av sin kvarlåtenskap. Ett testamente kan inte inskränka barnens rätt till laglott.

För att kortfattat svara på dina första frågor kan sägas att om sambo A avlider och testamente inte har upprättats, ärver barnet hela den avlidnes kvarlåtenskap. Om däremot testamente har upprättats, har ni möjlighet att genom detta fritt disponera över hälften av den avlidnes kvarlåtenskap. Till exempel kan det förordnas att efterlevande sambo B ska ärva hälften av tillgångarna.

Skillnader i arvsrätten vid äktenskap
Den största skillnaden är att makar, till skillnad från sambor, har arvsrätt efter varandra. Efterlevande make ärver med försteg framför gemensamma barn, se ÄB 3 kap. 1 §. Den efterlevande maken ärver alltså de gemensamma barnens arvslotter efter den först avlidne maken. Barnen ärver sedan arvslotten efter den först avlidne maken, när den efterlevande maken avlider (och ärver samtidigt den sist avlidne), vilket vanligtvis resulterar i två arvslotter.
I förhållande till den efterlevande maken får bröstarvingarna därför inte kräva att omedelbart få ut sin laglott. Det innebär ingen begränsning av laglotten - det innebär att de får vänta med att få ut sitt arv efter den först avlidne, tills också den efterlevande maken avlidit.

Laglotten får inte kränkas heller vid äktenskap; den har barnet/barnen rätt till oavsett om det är fråga om äktenskap eller samboförhållande.

Hoppas du fick svar på dina frågor. Vill du och din sambo ha hjälp med att upprätta ett testamente kan vi på Lawline hjälpa er med det, läs vidare här. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor.

Vänligen,

Måns Axnér
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2730)
2021-01-24 Vem ärver när en testamentstagare är avlidet?
2021-01-24 Kan jag göra mitt syskon arvslöst genom testamente?
2021-01-23 Kan testamente skrivas för att skydda en sommarstuga?
2021-01-23 När är arv ett legat?

Alla besvarade frågor (88426)