Testamente upprättat utomlands - giltigt i Sverige?

2016-04-07 i Testamente
FRÅGA
Är svenska medborgare folkbokförda på Malta har skrivit testamente där det står att vi vill följa svensk lag. Måste testamenet lagföras i Sverige och till vem? Skattemyndigheten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det här är en fråga med anknytning till den internationella privaträtten. Vad gäller den svenska arvsrätten har den alltid gällt för alla med svenskt medborgarskap sedan 1937. Men år 2015 kom nya arvsrättsliga EU-regler. Istället för att tidigare ha följt medborgarskapet har det nu ändrats till att arvsrätten istället följas av hemvisten, det vill säga vart du bor någonstans. Det framgår inte av din fråga hur länge du har bott på Malta men för att erhålla ny hemvist ska det ha passerat ett år. I mitt fortsatta svar har jag därför utgått ifrån att du har bott på Malta i över ett år och därmed erhållit en ny hemvist.

Huvudregeln är således att om en svensk medborgare bor på till exempel Malta kommer arvet efter honom eller henne att fördelas enligt arvsrätten som råder på Malta. Men med ett testamente kan man dock påverka arvsrätten genom att i sitt testamente skriva in vilken arvslag som ska gälla. Ett sådant lagval måste uttryckligen göras i ett testamente som ska uppfylla vissa formkrav vilket framgår av 2:3 i lagen om arv i internationella situationer. Där framgår följande angående ett testamentes formella giltighet:

"Ett testamentes formella giltighet ska bedömas enligt denna paragraf i stället för enligt artikel 27 i arvsförordningen.
Ett testamente ska anses giltigt till formen, om det uppfyller formkraven i lagen på den ort där det upprättades eller den ort där testatorn vid upprättandet eller vid sin död hade hemvist eller var medborgare. Ett testamente som avser fast egendom ska också anses giltigt till formen, om det uppfyller formkraven i lagen på den ort där egendomen finns
."

Sammanfattningsvis kan nämnas, för att svensk rätt ska gälla på arvsrätten, att det uttryckligt skrivs in i testamentet att svensk rätt ska tillämpas samt att testamentet uppfyller vissa formkrav. Således behöver testamentet inte lagföras i Sverige till någon myndighet exempelvis.

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2684)
2020-12-03 Hur mycket kan man testamentera bort till en särbo?
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?

Alla besvarade frågor (86873)