FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/07/2015

Testamente och efterarv

Min far dog för tre år sedan. Jag är särkull barn och fick ut min laglott, då han och hans fru skrivit testamente om att sitta i orubbat bo. Nu verkar det som frun lever upp tillgångarna, finns det någon risk att jag blir utan resten av mitt arv eller är jag garanterad beloppet som arvslotten uppgick till vid bodelningen. Frun har egna barn. Frun har också väldigt snabbt inlett ett nytt förhållande, hon säger till mig att hon aldrig ska flytta ihop med denna man för att jag inte ska få resten av min arvslott ( i testamentet står det att jag ska få resten av arvslotten om hon gifter om sig eller inleder ett nytt samboförhållande). Kan jag överklaga testamentet i efterhand, känner mig lurad.

Lawline svarar

Hej,

Du som särkullbarn har rätt att vid din förälders död få ut hela ditt arv och som minst laglotten, enligt Ärvdabalken 7 kap 1 §. I ditt fall har testamente upprättats vari har förordnats att din övriga arvslott tillfaller efterlevande fru. Att förfoga över sin egendom är en arvlåtares rätt och du som bröstarvinge kan inte klandra ett testamente då du har fått ut din laglott.

Ett särkullbarn till den först avlidne kan dock ha rätt till efterarv efter den först avlidne maken när den efterlevande maken dör. Efterarv aktualiseras om det har skrivits i testamentet att det som återstår av särkullbarnets arvslott efter avdrag för laglott ska tillfalla efterlevande make med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt för en efterlevande make innebär att denne får göra vad som helst med denna del, förutom att testamentera bort den.

Av din fråga framgår inte huruvida det i testamentet anges fri förfoganderätt eller full äganderätt för efterlevande maka. Om det rör sig om fri förfoganderätt innefattar detta en rätt till efterarv för dig som särkullbarn. Storleken på efterarvet utgör en kvotdel av den efterlevande makens kvarlåtenskap vid dennes bortgång. Kvotdelen är kvoten av det den efterlevande maken erhöll med fri förfoganderätt och dennes totala förmögenhet när den först avlidna maken dog.

Sammanfattningsvis innebär detta att om den efterlevande frun ärvt med fri förfoganderätt har hon ingen skyldighet att behålla dessa pengar i sin ägo – Hon kan förfoga och leva upp tillgångarna. Dock får hon inte testamentera bort dessa. Din kvotdel vid hennes bortgång är en viss andel, men om hennes tillgångar är obefintliga blir även din andel sådan. Du är inte garanterad ett visst belopp, utan en andel av den efterlevande makens tillgångar.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000