Testamente mellan sambor

2017-11-06 i Testamente
FRÅGA
Hej. Mina föräldrar är inte gifta men säger att dom ska skrivit ett testamente, att den ena ska ärva allt av den andra, sen att vi barn ärver när båda föräldrar har gått bort. Hur blir arvet då till barnen? En är särkullebar och två är 2 bröstarvingar.Om mamman dör först ärver pappan allt och särkullebar blir arvlös? Och om pappan dör först fördelas det lika? Eller har särkullebarnet bara rätten till 1/3 av mammans arv oavset?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag har förstått omständigheterna rätt har din pappa ett särkullbarn och två gemensamma barn med din mamma.

Laglott
Eftersom dina föräldrar har testamenterat bort allt till varandra har barnens arvslott kränkts. Barnen har därför rätt att begära ut sin laglott som motsvarar hälften av arvslotten. Detta framgår av 7 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). För att få ut sin laglott måste respektive barn påkalla jämkning av testamentet, 7 kap. 3 § ÄB.

Barnen kan även följa testamentet och vänta med att begära ut laglotten och istället få hela arvslotten när båda föräldrarna går bort. I sådana fall ärver den efterlevande sambon med fri förfoganderätt vilket innebär att den delen som ärvs efter den avlidne sambon inte får testamenteras bort.

Jag ska förklara hur arvet till barnen blir utifrån två situationer:

Pappan går bort
Om pappan går bort först ärver mamman allt förutom samtliga barns laglott. Alltså får respektive barn ut sin laglott direkt förutsatt att de jämkar testamentet.

Om barnen väntar tills mamman också går bort så får respektive barn ut hela arvslotten i form av efterarv efter mamman. Efterarvet motsvarar samma andel som barnen skulle fått ur pappans kvarlåtenskap fast istället får de det ur mammans kvarlåtenskap när hon går bort.
- Exempel:
Pappan går bort och efterlämnar 100 000 kr. Mamman har 200 000 kr och får då ytterligare 100 000 kr pga testamentet. Mamman har då totalt 300 000 kr. Den del som mamman får med fri förfoganderätt och som ska tillfalla barnen när mamman går bort motsvarar 1/3 (100 000/300 000).

När mamman sedan går bort så ska alltså samtliga barn få totalt 1/3 av mammans kvarlåtenskap att dela på (d.v.s. 1/9 vardera) i efterarv. Resterande som finns kvar av kvarlåtenskapen ska fördelas jämt bland mammans bröstarvingar, d.v.s. de två gemensamma barnen.

Mamman går bort
Om mamman går bort först ärver pappan allt förutom de två gemensamma barnens laglott. Alltså får de två gemensamma barnen ut sin laglott direkt förutsatt att de jämkar testamentet. Pappans särkullbarn kan inte kräva något eftersom han/hon inte är mammans biologiska barn.

Om de två gemensamma barnen väntar tills pappan också går bort så gäller samma som ovan.
- Exempel:
Mamman går bort och efterlämnar 100 000 kr. Pappan har 200 000 kr och får då ytterligare 100 000 kr pga testamentet. Pappan har då totalt 300 000 kr. Den del som pappan får med fri förfoganderätt och som ska tillfalla de två gemensamma barnen när pappan går bort motsvarar 1/3 (100 000/300 000). När pappan sedan går bort så ska alltså de två gemensamma barnen få totalt 1/3 av pappans kvarlåtenskap att dela på (d.v.s. 1/6 vardera) i efterarv. Resterande som finns kvar av kvarlåtenskapen ska fördelas jämt bland pappans bröstarvingar, d.v.s. samtliga tre barn.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?