Straffmätning vid olovlig körning

2020-08-18 i Trafikbrott
FRÅGA
Jag blev igår tagen av polisen då jag körde mopedbil utan körkort. Jag har tidigare blivit dömd till olovlig körning. Vad innebär detta? Vad blir straffet. Polisen sa att dom sa att detta var grov olovlig körning eftersom jag har gjort det tidigare.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olovlig körning - vad innebär detta?

Olovlig körning innebär att man har framfört fordon som kräver körkort, utan att man har ett körkort. Gärningen blir generellt grov vid den andra körningen utan körkort. För grovt brott döms man om man kör och man tidigare innehaft körkort, men fått det återkallat, eller om man kör utan körkort vanemässigt (3§ första stycket lag och straff för vissa trafikbrott). Detta innebär att då du tidigare dömts för olovlig körning, blir din andra körning grov om ditt körkort första gången blev återkallat, eller om du kört din andra gång vanemässigt.

Straffmätning – vad blir straffet?

Straffet för olovlig körning av normalgraden är böter, men blir man dömd för grov olovlig körning är straffet böter eller fängelse högst sex månader (3§ första stycket lag om straff för vissa trafikbrott). Vid bedömningen av vilket straff man får (straffmätningen), har det utformats en praxis i domstolarna som innebär att den första lagföringen ger 30 dagsböter, sedan blir den andra lagföringen grov, vilket innebär 50 dagsböter, den tredje ger 70 dagsböter, den fjärde ger 100 dagsböter, och därefter blir det fängelse, vanligtvis 14-30 dagar. Denna trappa används ofta av domstolarna, men inte utan vidare. Det kan finnas anledning att öka eller sänka antalet dagsböter, ex. ålder och hur lång tid det gått mellan körningarna. Denna trappa utgår också utifrån lagföringar, och inte antalet körningar. Det innebär att man i teorin kan bli dömd för flera olovliga körningar, vid samma rättegång i tingsrätten, men att detta endast räknas som en lagföring. Lagföringarna måste dock ha skett i en löpande kedja som inte bryts med ett uppehåll på mer än två år (RH 2017:35). Så är det mer än två år sedan den förra lagföringen, så börjar man som huvudregel om på trappan.

Dagsböter

Dagsböter är alltså den mest förekommande påföljden vid olovlig körning, även grovt brott. Det beräknas utifrån två parametrar, dels brottets straffvärde, dels din inkomst. Antalet dagar bestäms till mellan 30-150 dagar, och böternas storlek bestäms till mellan 50-1 000 kr, utifrån dina ekonomiska förhållanden (25 kap. 2§ brottsbalken). Det innebär att om brottet är värt 30 dagar (första olovliga körningen), och man inte har någon inkomst, så får man det lägsta möjliga dagbotsbeloppet. Man multiplicerar då 30 med 50 kr, och får då 1 500 kr som den totala summan på böterna. Det innebär att man får högre böter ju bättre ekonomi man har.

I ditt fall

Om jag utgår ifrån att du endast blivit lagförd för olovlig körning en gång tidigare, och denna gången blir en grov olovlig körning, skulle jag gissa på att antalet dagsböter för dig inte blir mer än 50 dagsböter. Böternas storlek kan jag tyvärr inte bedöma då det helt och hållet beror på dina ekonomiska förhållanden. Om det är så att du är under 21 år får man också straffrabatt, och då minskar böterna ännu mer. Men straffvärdet är en bedömning som tingsrätten eller åklagaren gör i varje enskilt fall, och därför är det väldigt svår för mig att säga något med säkerhet.

Du kan läsa mer om beräkningen av dagsböter i åklagarens rättspromemoria om bötespraxis (s. 24).

Jag hoppas att du har fått någorlunda vägledning i din fråga!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1119)
2021-04-21 Hur stor är risken att körkortet blir återkallat efter två fortkörningar nära inpå varandra?
2021-04-18 Vad händer efter vårdslöshet i trafik?
2021-04-18 Vad händer om körkortet återkallas?
2021-04-18 Kan en förälder bli straffad om barnet begår trafikbrott?

Alla besvarade frågor (91410)