Skilsmässa om ena parten inte vill skiljas

Hej! Hur gör man för att bli skild från sin make som inte skriver under erforderliga papper(ingivna till Tingsrätten som i sin tur skickat dem till honom)?

Vi är båda svenska,han är skriven i Schweiz och har dubbelt medborgarskap. Jag bor och är skriven Sverige.Inga gemensamma barn.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda reglerna i Äktenskapsbalken (ÄktB). Jag tolkar det som att du bor i Sverige och att din make är skriven i Schewiz. Det är dock något otydligt för mig om din make bor i Sverige eller Schweiz. Jag kommer därför besvara frågan utifrån både scenarion.

Om din make bor i Sverige

Att lämna in en skilsmässoansökan till tingsrätten kräver inte båda makarnas underskrift utan det ska räcka att den ena makan vill skiljas för att ansöka om äktenskapsskillnad. Om endast en av makarna vill skiljas så har den maken rätt till äktenskapsskillnad först efter en betänketid som är minst sex månader lång (5 kap. 2 § första stycket ÄktB). Betänketiden börjar när den maken som inte vill skiljas får information om ansökningen till tingsrätten (5 kap. 3 första stycket ÄktB). I ditt fall tolkar jag det som att han blivit delgiven informationen det vill säga borde betänketiden börjat.

Dock sker inte äktenskapsskillnaden automatiskt efter dessa sex månader (betänketiden) har löpt ut. Efter betänketiden och inom ett år från första skilsmässoansökan måste du ansöka om skilsmässa igen hos tingsrätten. Därefter meddelar tingsrätten dom om äktenskapsskillnad och du är då skild.

Om din make bor i Schweiz

För att samma regler som ovan ska gälla och din skilsmässa ska kunna hanteras av svensk domstol (tingsrätten) måste personen som ansöker om skilsmässan bo i Sverige och vara svensk medborgare. I ditt fall borde detta vara uppfyllt då du är svensk medborgare och bor i Sverige.

Det som kan vara bra att komma ihåg är att den part som snabbast ansöker skilsmässa är den som bestämmer vilket lands lagar som gäller på äktenskapsskillnaden. Om din make hade ansökt om skilsmässa i Schweiz snabbare än du hade gjort i Sverige hade schweiziska regler kunnat gälla. Dock är detta inte relevant i din situation då du ansökt först och ansökt om skilsmässa i Sverige. Därför borde svenska regler gälla för dig!

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba KristenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000