Skilsmässa och bodelning

Hej! Min fru har flyttat ut ur vårat hus som jag köppte för 7 månader sen som jag står som ägare till 100% vilket jag försörjer fullt ut. Vi har gemensamt barn och skickat in till tingsrätten om skilsmässa och delad vårdnad. Jag står nu i kvalet att sälja där hon väljer att inte skriva under där hon godkänner en försäljning av fastigheten, men då dock inte heller intresserad att betala hälften pga. Hon inte kan, lever under socialens bidrag. Vad har jag för rättigheter? Äger fastigheten, bor där själv, betalar allt själv och hon är registrerad på ny adress, inga äktenskapsförord, sambos 1,5 år gifta 1,5 år. Hon är enligt lagen berättigad 30 % av min tillgångar vilket jag även erbjudit men ingen respons. Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att ni kontaktar Lawline med era frågor.

Eftersom ni varit gifta ska ni efter äktenskapet avslutats dela upp era gemensamma tillgångar. Detta görs genom s.k. bodelning. Utgångspunkten är att makarna är skyldiga att göra en bodelning. Och över bodelningen ska upprättas ett skriftligt dokument som visar hur egendomen fördelats. Dokumentet ska sedan undertecknas av båda makarna och utgör därefter ett bodelningsavtal. Om makarna inte kan enas finns möjligheten att ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Domstolen utser därefter en lämplig person att sköta bodelningen. Det är nog detta sistnämnda alternativ som ni kommer få välja, eftersom er fru inte verkar önska samarbeta.

Den som utses som bodelningsförrättare kommer i första hand att försöka få fram en samförståndslösning. Men om makarna inte kan komma överens fördelas deras gemensamma ägodelar med tvång. Det betyder att er fru inte kan undkomma bodelningen. Även om hon vägrar att godkänna försäljningen eller att samarbeta med er på annat sätt kommer era gemensamma ägodelar oundvikligen att delas upp. Ni kan läsa mer om att ansöka om bodelningsförrättare här: http://www.domstol.se/Familj/Bodelning/

I bodelningen är huvudregeln att den som bäst behöver den gemensamma bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom avräknad på sin lott. Det betyder att om ni behöver huset bäst kommer ni att ges äganderätten till detta framför er fru. Men det är svårt att säga på förhand vilken som kan ha bäst användning av bostaden. Om det finns barn i äktenskapet och en av makarna har ensam vårdnad brukar det leda till att den maken som har hand om barnen får rätt till bostaden.

Om det blir ni som i bodelningen tillåts att överta er gemensamma bostad, och det leder till att ni tilldelas en större del av era gemensamma ägodelar än er fru, kan ni kompensera er fru direkt i pengar. Ni kan få anstånd med betalningen om ni ställer en godtagbar pant, t.ex. ställer ut ett pantbrev i huset.

Vad ni nu borde göra rent praktiskt är att vänta tills tingsrätten meddelar beslut om skilsmässa. Därefter ansöker ni om bodelning hos tingsrätten som sedan kommer förordna en bodelningsförrättare till er. Jag skulle även rekommendera dig att kontakta en jurist för ytterligare konsultation och eventuell hjälp med bodelningen. Vi på Lawline samarbetar med erfarna jurister inom familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”