Ska fastighetsaffären räknas som förskott på arv och i så fall hur stort belopp utgör förskottet?

2020-06-02 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Vi är tre bröder som nu ska ärva våra föräldrar.Det jag undrar över gäller en fastighet som en av bröderna fick köpa av våra föräldrar till förmånligt pris för många år sedan. Priset var 1 000 000 kr och det dåvarande marknadsvärdet har uppskattats till 2 000 000 kr.Köpet gjordes emellertid så att brodern köpte halva fastigheten för 500 000 och hans maka köpte halva för 500 000.Det finns inget gåvobrev och inget testamente.Ska fastighetsaffären räknas som förskott på arv och i så fall hur stort belopp utgör förskottet?Vänliga hälsningar,
SVAR

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: ärvdabalk (ÄB).

Jag förutsätter i mitt svar att din bror inte tog över något lån från era föräldrar. Om det fanns lån inblandat så kan du höra av dig till mig (min mejl står längst ner i svaret).

Förskott på arv
Regler för bröstarvinge
Detta regleras i 6 kapitlet ÄB. Huvudregeln är att allting som en förälder ger sina bröstarvingar (söner och döttrar) är förskott på arv förutom pengar som spenderats på bröstarvingarnas uppehåll, utbildning och dylikt (se 1§ och 2§). Denna huvudregeln kan brytas om det står i ett gåvobrev eller testamente att detta inte skulle anses som förskott på arv.

Regler för icke-bröstarvinge
Emellertid, för någon som inte är en bröstarvinge så är huvudregeln motsatsen. Det ska inte anses som förskott på arv om detta inte explicit har skrivits ner eller omständigheterna talar för det.

Makar har delad ekonomi
I ett äktenskap så svarar varje make för sina egna skulder och förvaltar för sin egendom, (se 1 kap 3§ äktenskapsbalken). Därmed så står din bror för sin del av fastigheten och hans maka för hennes del.

Hur stor del ska anses vara förskott på arv?
För att det ska anses som förskott måste det finnas ett moment som ska anses vara "gåva", det vill säga, föräldern måste ge sin bröstarvinge något. Om bröstarvingen köper något av föräldern så räknas detta inte som förskott på arv.

En överlåtelse av egendom utan motprestation – en vederlagsfri eller benefik överlåtelse – är i princip att anse som en gåva. Någon uttalad gåvoavsikt behöver inte föreligga. En frivillig förmögenhetsöverföring som sker med både givarens och mottagarens insikt om dess karaktär är tillräcklig för att konstituera gåva. Transaktioner, där "gåvomomentet" är framträdande, såsom försäljning av egendom till underpris kan vara att anse som gåva. Gåvans värde ska räknas utifrån det värdet som den hade när din bror fick gåvan (se 3§).

Som tidigare sagt så står din bror för sina egna skulder och egendom. Han köpte 50% av en fastighet för 500 000 kr när den egentligen kostade 1 000 000 kr. Han fick alltså 500 000 kr i gåva när han köpte fastigheten.

Sammantaget
Sammantaget så ska överlåtelsen av fastigheten anses som förskott på arv. Den delen som ska anses som förskott på arv är 500 000 kr. Han ska alltid avräkna 500 000 kr från sitt arv. Denna delen ska senare delas av alla andra bröstarvingar.

Jag hoppas jag har kunnat svara på din fråga, har du följdfrågor kan du höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1185)
2021-01-27 När räknas det inte som förskott på arv?
2021-01-27 Hur begränsar man ett särkullbarns rätt till arv?
2021-01-26 Vad krävs för att en gåva inte ska utgöra förskott på arv?
2021-01-24 Förskott på arv

Alla besvarade frågor (88506)