Ska en gåva med gåvobrev räknas som förskott på arv?

2020-01-30 i Förskott på arv
FRÅGA
Hur brukar tingsrätten bedöma ett arvsskifte där det efter en avliden mor finns två bröstarvingar. Arvinge A har i ett testamente 2005 skrivits som arvtagare till alla tillgångar men 2013 ger mamman via gåvobrev bort bostadsrätten till samme arvinge (A) som därefter står som ägare. Hon fortsätter dock att bo kvar i huset ända till sin död fyra år senare. Ger detta arvinge B rätt till laglott på bostadsrättens värde? Kan det innebära att arvinge B har rätt till halva värdet, dvs kan man se det som att bostadsrätten har undantagits från testamentet genom gåvan?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att arvinge A dels i ett testamente skrivits som arvtagare till alla tillgångar, dels att denne fått en bostadsrätt vid ett gåvobrev av arvlåtaren. Detta regleras i ärvdabalken (ÄB).

Arvinge A är enligt ett testamente arvtagare till all egendom från arvlåtaren

Då mamman i det här fallet har testamenterat all sin egendom till arvinge A, måste arvinge B begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). Det går därmed inte att göra en bröstarvinge arvslös.

Arvlåtaren har via gåvobrev gett bort en bostadsrätt till Arvinge A

Om detta ska räknas som ett förskott på arv eller inte beror på vad som framkommer i gåvobrevet. Skulle det förekomma ett villkor i gåvobrevet att bostadsrätten inte ska utgöra förskott på arv, kommer den inte bli det heller. Om ett sådant villkor inte finns, ska den räknas som ett förskott på arv. Arvinge A är då skyldig att på sin laglott avräkna denna på sin laglott enligt 7 kap. 2 § ÄB (se även 6 kap. 1 § ÄB). Vad bostadsrätten var värd när arvinge A mottog denna som gåva ska då avräknas på arvinge A:s arvslott enligt 6 kap. 3 § ÄB. Värdet av bostaden som arvinge A inte har rätt till, ska kvarlåtenskapen öka med (6 kap. 5 § ÄB).

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis kan arvinge B begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott och gällande gåvan beror det alltså på om det finns ett villkor i gåvobrevet om att bostadsrätten inte ska utgöra förskott på arv. Finns inget sådant villkor, bör den anses som förskott på arv.

Med vänliga hälsningar

Hanna Stenberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1124)
2020-08-11 Förskott på arv
2020-08-03 Kan jag få ut mitt arv i förskott?
2020-08-01 Vad gäller vid förskott på arv? Kan mina släktingar kräva pengar för en gåva jag mottagit?
2020-07-31 Förskott på arv och vilket värde på gåvan ska användas?

Alla besvarade frågor (82781)