Särkullbarns arvsrätt

2021-04-25 i Testamente
FRÅGA
A + B är gifta. De har ett gemensamt barn och B har ett barn från tidigare äktenskap. De upprättar en bodelning där A äger 75% av bostadsrätten och B äger 25%. Bådas är enskild egendom. B har upprättat ett testamente där A är förmånstagare. Om B dör hur fördelas arvet efter B? Hur mycket ärver särkullbarnet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Särkullbarnet ärver i regel hälften av B:s egendom
Arvet efter B fördelas hälften var på barnen (2 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). Det gemensamma barnet kommer emellertid inte att få ut sitt arv direkt, utan dennes del tillfaller A. Det gemensamma barnet kommer sedan när A dör, få sin del (arvet efter B) från A. Särkullbarnet får emellertid ut sin andel direkt och ärver således här och nu hälften av B:s egendom (3 kap. 1 § ärvdabalken).

Vill särkullbarnet göra det, kan denne även avstå sitt arv för tillfället och låta sin del tillfalla A. I så fall får särkullbarnet ta ut sin del av arvet efter B, när A har dött. Alltså på samma sätt som automatiskt gäller för det gemensamma barnet (3 kap. 9 § ärvdabalken).

Särkullbarnet har rätt till sin laglott trots att B testamenterat bort sin egendom
Som barn till B har särkullbarnet alltid rätt till minst hälften av sin arvslott, det vill säga rätt till den så kallade laglotten. Laglotten utgör i det här fallet 25 % av B:s egendom (hälften av hälften). Har B således testamenterat bort all egendom eller så mycket egendom att det går utöver särkullbarnets rätt till laglott, har särkullbarnet trots detta rätt till sin laglott.

Viktigt att notera är emellertid att särkullbarnet, för att få ut sin laglott, är tvungen att begära jämkning av testamentet. Om detta inte görs inom sex månader från det att särkullbarnet fick ta del av testamentet, förfaller rätten till laglott (7 kap. 3 § ärvdabalken).

Hur laglotten fås ut i praktiken
I första hand ska särkullbarnet meddela den som genom testamentet är förmånstagare, det vill säga A i det här fallet. I andra hand, om förmånstagaren vägrar att ge ut laglotten, blir man tvungen att vända sig till tingsrätten genom att väcka talan, vilket innebär att man skickar in en stämningsansökan. Hur man går tillväga för att skicka in en stämningsansökan kan du läsa mer om här.

Sammanfattning
Särkullbarnets arvslott utgör hälften av B:s egendom. Särkullbarnet har även rätt att få ut sitt arv direkt. Har B testamenterat bort egendomen har särkullbarnet trots det rätt till hälften av sin arvslott, det vill säga laglott. För att ta tillvara sin rätt måste särkullbarnet emellertid begära jämkning av testamentet, annars går rätten till laglott förlorad.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2955)
2021-10-27 Kan man testamentera bort syskonens och syskonbarnens arvsrätt?
2021-10-27 Oläsbar namnteckning från testamentsvittne - ogiltighet?
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?

Alla besvarade frågor (96585)