Särkullbarnens rätt till arv, efter en förälders död

2020-09-27 i Arvsordning
FRÅGA
Vid arvsskifte efter min mors bortgång ärvde jag och min bror 1/4 var av hennes skiftestillgångar. Hennes man (ej vår far) ärvde 1/2 av hennes skiftestillgångar.Har detta gått rätt till? Ärver vi något efter hans bortgång?Är det vår laglott vi har fått ut eller är det hela vårt rättmätiga arv vi har fått ut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag förstår din fråga rätt, är din mamma gift med en make som inte är din och din brors far. I detta fall är ni hennes särkullbarn.

Det som händer när en make avlider och lämnar efter sig giftorättsgods, är att det först görs en bodelning (23:1 ÄB), dvs. summering av bägge makarnas giftorättsgods. Det sammanlagda giftorättsgodset delas sedan i hälften. Den ena halvan får den efterlevande maken med fri förfoganderätt (i ert fall går de till din mammas make) och sedan delas kvarlåtenskapen (den andra halvan) till barnen. Den fria förfoganderätten innebär att den efterlevande maken fritt fåt förfoga över egendomen.

Eftersom ni är särkullbarn då får ni ta ut ert arv direkt, enligt 3:1 ÄB. I din fråga framgår det att ni 2 särkullbarn, därför stämmer det att ni ska ha 1/4 vardera. När ni har fått ut ert arv efter eran mor då har ni ingen rätt till efterarv ni anses inte vara arvsberättigade efter eran mamma enligt 3:8 ÄB. Se NJA 1993 s.145.

Avslutningsvis stämmer det att du och din bror ska ärva 1/4 av eran mors kvarlåtenskap, ni har däremot ingen del i den efterlevandes (dvs. eran mammas make) kvarlåtenskap. Det har därför gått rätt till i bedömningen.

Med vänliga hälsningar,

Maryam Naqqar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1619)
2021-06-08 Arvsrätt efter arvsavstående
2021-06-07 Vem ärver enligt den legala arvsordningen?
2021-06-01 Har halvsyskon arvsrätt på samma sätt som helsyskon?
2021-05-31 Arvsordning för syskon

Alla besvarade frågor (93065)