Sambos föräldrar som testamentsvittnen

Kan testamentstagares sambos föräldrar vara testamentsvittnen? -

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om testamente finns i Ärvdabalken ÄB.

För att upprätta ett testamente krävs att testatorn (alltså den som testamenterar bort något) uppfyller kraven i 9 kap. ÄB. Vidare krävs att vissa formkrav är uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt (regleras i 10 kap. ÄB). Ett krav är att testamentet ska upprättas skriftligt med två vittnen 10:1 ÄB. Vilka som får vara vittnen anges i 10:4 ÄB. Det får inte röra sig om en person som är "testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon". Vissa släktband får alltså inte föreligga mellan den som testamenterar bort något och den som är vittne. Det är inte heller tillåtet att det finns vissa släktband mellan den som ska ta emot något genom testamentet, den så kallade testamentstagaren, och vittnet. "Ingen får bevittna ett förordnande till honom eller henne själv, en make eller sambo, ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller henne." Detta framgår av 10:4 2 stycket ÄB. En sambo får inte bevittna testamentet, inte heller en svärfar eller svärmor till testamentstagaren kan bevittna testamentet. Endast äktenskap och registrerade partnerskap kan grunda svågerlag, alltså inte det förhållandet att man är sambos. Detta verkar dock inte ha prövats av högre instans och det är därför inte fullständigt fastställt att detta skulle bli utfallet.

Det torde således vara möjligt att testamentstagarens sambos föräldrar är vittnen. Finns det möjlighet att välja andra vittnen (till exempel grannar) så är det ett bättre alternativ, detta med tanke på att tolkningen av begreppet svågerlag inte har prövats i högre instans.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Amanda HärleRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning