FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv02/06/2020

Reglera förskott på arv i gåvobrev

Hej

Jag har en fråga angående förtida uttag av arv som jag skulle vara mycket tacksam om ni kunde svara så att jag förstår hur det ligger till.

Vi är fyra syskon och hela kapitalet att dela ut mellan oss när min mamma dör är ca 12 miljoner, två fastigheter och pengar. Om jag t ex tar över sommarstugan nu som är vård idag ca 2,8 milj som fortida uttag av arv och sedan när min mamma dör efter kanske 5-10 år finn väldigt lite pengar kvar att dela ut eftersom mamman har blivit av med alla sina pengar genom att ge stora gåvor t ex till mina syskon eller barnbarnen, mina syskons barn, Räknas den sommarstugan som jag tog över tidigare i bouppteckningen eller den är min egendom och har inget att göra med det som ska finnas kvar när hon dör?

Måste min mamma skriva ett dokument som säger att sommarstugan överlåttes till mig som förtida del av mitt arv och därför ska inte vara med i bouppteckning efter henne?

Tack på förhand!


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Regler om arvsrätt hittas i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

Barnets arvsrätt:

Bröstarvingar, alltså den avlidnes barn, har alltid rätt till laglott. Laglotten är hälften av det arv bröstarvingen skulle ha fått om det inte funnits testamente till förmån för någon annan (7 kap 1 § ÄB). Denna del får inte inskränkas genom testamente.

Gåvor från föräldrar:

Om ett barn får en gåva av en förälder är huvudregeln att gåvan ska ses som förskott på arv (6 kap 1 § ÄB). Gåvan kommer alltså att minska barnets arvslott (6 kap 3 § ÄB). Undantaget från huvudregeln är att personliga presenter, som exempelvis gåvor i samband med födelsedag och jul, och levnadskostnader inte räknas som förskott på arv (6 kap 2 § ÄB). Begreppet förskott på arv innebär att barnet som har fått gåvan får mindre när arvet efter föräldern som gett gåvan ska fördelas.

För att det ska bli lite lättare att förstå tänkte jag ge ett exempel:

En mamma har två barn, barn A och barn B, och saknar testamente och lämnar kvar 400 000 kr i kvarlåtenskap, alltså den egendomsmassa som ska fördelas mellan arvingarna. Barn A får 100 000 kr under mammans livstid medan barn B inte får någon gåva. Värdet av A:s gåva vid gåvotillfället kommer att tas med till den avlidnes övriga kvarlåtenskap, alltså 400 000 + 100 000 = 500 000 kr. Barnen har rätt till hälften var av kvarlåtenskapen, alltså 250 000 kr var i arvslott. Då barn A redan har fått en gåva, som enligt huvudregeln räknas som förskott på arv, kommer detta förskott at avräknas från dennes arvslott, 250 000 – 100 000 = 150 000 kr. Barn B har däremot inte fått något förskott på arv och har därför rätt till sina 250 000 kr. Mammans kvarlåtenskap på 400 000 kommer alltså att fördelas så att barn A får 150 000 kr och barn B får 250 000 kr (150 000 + 250 000 = 400 000)

(Uträkning enligt 6 kap 5 §)

Finns det inte tillräckligt med egendom i dödsboet att kompensera för gåvan, får övriga barn nöja sig med att dela på det som finns i boet. Gåvotagaren har ingen skyldighet att ge tillbaka del av gåvan eller värdet av gåvan för att kompensera sina syskon fullt ut (6 kap 4 § ÄB).

Reglera förskott på arv i gåvobrevet:

Om en förälder inte vill att gåvan ska betraktas som förskottsarv måste denne uttryckligen förklara detta, vanligtvis i ett gåvobrev. Det är alltså möjligt för en förälder att i ett gåvobrev ange att gåvan som barnet ska få inte ska ses som ett förtida arv och därmed inte heller beaktas vid ett arvskifte efter föräldern.

I ditt fall:

Om din mamma förklarar att gåvan till dig, sommarstugan, inte är förskott på arv så kommer denna att räknas som din egendom som inte påverkar arvsfördelningen och du har rätt till lika stor del av det som är kvar efter din mamma som dina syskon (om det inte finns ett testamente som säger annorlunda).

Om din mamma däremot inte skriver ett gåvobrev eller skriver ett gåvobrev där det uttryckligen står att sommarstugan är ett förskott på arv så kommer du med största sannolikhet få en mindre del av arvet än dina syskon vid din mammas död, för att se hur detta kan se ut så får du titta på räkneexemplet ovan. Du kommer dock inte ha någon skyldighet att kompensera dina syskon om det inte finns tillräckligt med pengar i boet för att deras laglott ska uppfyllas.

Jag kan dessvärre inte ge något exakt svar, men det bästa för dig ekonomiskt generellt sett, om målet är att ärva så mycket som möjligt det vill säga, är att din mamma utformar ett gåvobrev där hon skriver att sommarstugan inte ska räknas som förskott på arv.

Arvsrätt och utformning av gåvobrev kan vara en knepig sak så om du behöver ytterliga juridisk hjälp rekommenderar jag dig att kontakta info@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ebba Meyer-LieRådgivare
Hittade du inte det du sökte?