FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt25/03/2019

Rätt till invändning mot makes köp

Min man och jag är gifta sen ett halvår tillbaka. Vi har en gemensam fyraåring. Inget äktenskapsförord. Han vill köpa en dyr elbil för pengar han fått bland annat från en försäljning av en lägenhet han sålde medan vi var sambor.

Vi ska även flytta och jag vill att vi lägger pengarna på ett fint/dyrt hus istället medan han vill att vi köper ett billigare hus så han kan köpa den dyra bilen. Jag anser att vi har gemensam ekonomi, vi har inte skrivit nåt papper om det. Jag vill inte att han köper bilen, han har redan en fin bil. Har jag något att säga till om, eftersom vi har gemensam ekonomi? Kan den ena maken köpa vad den vill utan att fråga?

Lawline svarar

Hej tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar vad det finns för lagar om egendomsförhållandet i äktenskapet.

Principen om särförvaltning

Utgångspunkten i äktenskapsbalken gällande egendomsförhållanden är principen om särförvaltning. Principen om särförvaltning innebär att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, 1 kap. 3 § ÄktB. Det innebär att det är fritt för varje make att använda sina pengar och sälja sin egendom eller köpa en bil. Äganderätten följer alltså med in i äktenskapet.

Principen ska skiljas från att egendom samtidigt kan vara giftorättsgods. Egendom som är giftorättsgods ska vid en skilsmässa och efterföljande bodelning delas mellan makarna.

Exempelvis en make som är arbetslös får inte rätt att förfoga över den andre makens tillgångar bara pga. ett äktenskap. Emellertid vid en skilsmässa ska tillgångarna dela lika om inget annat är avtalat genom äktenskapsförord eller enskild egendom finns.

Rådighetsinskränkningar

Till principen om särförvaltning finns vissa undantag, de s.k. rådighetsinskränkningar. Rådighetsinskränkningarna innebär att i vissa fall behöver en make samtycke från den andra maken vid ex. försäljning av den gemensamma bostaden, 7 kap. 5 § ÄktB. Syftet med rådighetsinskränkningar är att skydda den ena maken från att bl.a. plötsligt vara hemlös för att den andra har sålt huset, och då krävs därför samtycke. Krävs även samtycke vid försäljning av viss egendom som hör till den gemensamma bostaden, 7 kap 5 § ÄktB.

Rådighetsinskränkningarna har därför inte med köp av egendom, utan vid försäljning eller annan upplåtelse. Därmed finns det ingen lag som ger dig rättslig rätt att sätta dig emot vad din man väljer att spendera pengar på. Trots äktenskapet finns alltså fortfarande äganderätten.

Vad du och din man kommer överens om gemensam ekonomi och vad ska innebära är alltså upp till er att själva bestämma.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Siri OlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?