FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt11/06/2016

Rätt till bostad vid skiljsmässa

Min ex-make vägrar flytta! Vi bor i en kommunal lägenhet som jag bodde i redan innan vi träffades, jag står ensam på kontraktet sedan 11 år. Han hävdar att jag inte kan "tvinga" bort honom eftersom han står skriven på adressen. Vi var gifta i 3 år. Hoppas på SNART svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättslig reglering

Enligt 11 kap. 8 § ÄktB har den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning.

Enligt 12 kap 4 § JB kan hyresavtal som gäller för obestämd tid sägas upp vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, om inte längre uppsägningstid har avtalats.

En uppsägning skall vara skriftlig, om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen sker, 12 kap. 8 § JB.

Enligt 12 kap. 41 § JB får hyresgästen inrymma utomstående personer (inneboende) i lägenheten, om det inte kan medföra men för hyresvärden.

Reglerna om besittningsskydd i 12 kap. 45-52 § JB gäller inte inneboende.

Ett yrkande om att någon skall åläggas att fullgöra en förpliktelse får prövas av kronofogdemyndigheten enligt lag om betalningsföreläggande och handräckning (BfL). Yrkandet kan avse betalningsföreläggande, vanlig handräckning eller särskild handräckning, enligt 1 § BfL.

Enligt 3 § BfL får en ansökan om vanlig handräckning avse åläggande för en tidigare nyttjanderättshavare att flytta från bostadslägenhet när besittningsrätten har upphört (avhysning).

Rättsliga konsekvenser för dig

Om ni inte ännu har fastställt er bodelning genom bodelningsavtal kommer din hyresrätt ingå i bodelningen. Vanligtvis gäller att den som äger något har rätt att behålla detta i bodelningen och ersätta den andre ekonomiskt för dess andel. Den gemensamma bostaden är dock undantagen från denna regel. För bostaden gäller istället att den som har bäst behov av bostaden har rätt att ta över denna. Vid denna behovsprövning skall hänsyn tas till samtliga föreliggande omständigheter. Av betydelse kan – enligt vad som uttalades vid tillkomsten av bestämmelsen – vara att den ena maken har möjlighet att hyra eller på annat sätt skaffa bostad på annat håll.

Det finns alltså en risk att din ex-make har rätt att ta över din hyresrätt, om han har större behov av den än du. Har ni lika stor möjlighet att hitta annan bostad gäller istället huvudregeln och du har då rätt att behålla hyresrätten.

Om det är du som har rätt att behålla lägenheten är du och inte din ex-make som står på kontraktet och det är då endast du som har besittningsskydd. Din ex-make blir att betrakta som inneboende, och sådana saknar besittningsskydd. Var man är skriven (folkbokförd) saknar betydelse för detta.

Även inneboende har dock rätt till tre månaders uppsägningstid om ni inte har avtalat något annat. Om det är hyresvärden, i detta fall du, som säger upp din ex-make så måste uppsägningen vara skriftlig för att vara giltig.

Om din ex-make vägrar flytta vid månadsskiftet närmast tre månader efter uppsägningen kan du ansöka om avhysning hos kronofogden.

Jag hoppas att detta har besvarat dina frågor. Om ni är intresserade av att upprätta ett bodelningsavtal kan ni göra detta via http://lawline.se/avtal/bodelningsavtal . Ett formellt skriftligt bodelningsavtal krävs för att bodelningen ska vara giltig.

Med vänliga hälsningar
Johan Landström
johan.landstrom@lawline.se

Johan LandströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”