Rätt till arv för ofödda barn då föräldern avlider innan födsel.

2019-10-04 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Jag har bara en liten fråga rörande arv. Vad händer med arvet om en man som redan har ett barn lyckas gör en kvinna gravid men hinner dö innan förlossningen på det nya barnet? Förutsatt att mannen som dör inte Är gift lär väl det äldre barnet (Det ända barnet vid liv) ärva allt eller har det ofödda barnet rätt till en del av arvet? (Spelar det någon roll hur länge fostret har existerat inuti modern? Tänker att det möjligtvis kan finnas något argument för att fostret är vid liv när man inte längre får göra abort utan specifika undantag.Tack i förväg för svar! (Förstår om fråga är lite luddig, visste inte riktigt hur jag skulle formulera den) :)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln inom arvsrätt är att endast den som lever vid arvlåtarens död kan ta del av arvet. I samma bestämmelse finns det dock ett undantag för just barn som har avlats av den avlidne och föds efter personen har avlidit (1 kap. 1 § Ärvdabalk (ÄB)). Barn som föds efter det att en förälder har avlidit får alltså arvsrätt efter den föräldern förutsatt att barnet föds levande. Detta gäller oavsett hur lång tid av graviditeten som har gått vid dödsfallet.

Om mannen inte är gift innebär det att hans första barn får dela lika på arvet med det nya barnet då det nya barnet föds, om inte annat stadgas i testamente. Det nyfödda barnet har dock alltid rätt till sin laglott, vilket är halva arvslotten enligt (7 kap. 1 § ÄB). En förälder kan alltså inskränka sitt barns arvsrätt till hälften genom testamente.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1619)
2021-06-08 Arvsrätt efter arvsavstående
2021-06-07 Vem ärver enligt den legala arvsordningen?
2021-06-01 Har halvsyskon arvsrätt på samma sätt som helsyskon?
2021-05-31 Arvsordning för syskon

Alla besvarade frågor (93068)