Rätt till arv för barn till avlidet särkullbarn då särkullbarnets förälder avlider

Vilka blir dödsbodelägare och har rätt till arvet? Min mamma och pappa var gifta i nästan 50år. Tillsammans fick de mig. Min mamma hade 2 barn sedan innan och min syster är adopterad av min pappa. Min bror ville dock inte bli adopterad. Sedan 23år sedan är min bror avliden men han har 3 levande barn, som tyvärr inte velat ha någon kontakt med oss sedan dess. Min Pappa kommer bo kvar i boet med hans och mammas saker i en hyreslägenhet. Jag & min syster kommer inte göra anspråk på något förrän den dagen han också går bort.

Är min avlidne brors barn dödsbodelägare här och kommer de ha rätt till arv efter min mamma? I bo- upptäckningen slås ju mammas och pappas innehav ihop vilket innebär att de i så fall skulle ärva en del av min pappas pengar också trots att deras pappa inte var hans son. Vad gäller? Eller blir min pappa ensam dödsbodelägare? Vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte i din fråga om det finns ett testamente som reglerar din mammas kvarlåtenskap så jag kommer i mitt svar utgå från att ett testamente inte finns.

Begreppsförklaring:

Den som avlidit benämns arvlåtare, den egendom han eller hon efterlämnar kallas kvarlåtenskap och barn som inte är makarnas gemensamma benämns särkullbarn.

Bodelning med anledning av ena makens död:

Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgodset är den egendom som ska bli föremål för bodelning och definieras i 7 kap 1 § Äktenskapsbalk (ÄktB) som den egendom som en make har och som inte är enskild egendom enligt 7 kap 2 § ÄktB. Makarnas samlade giftorättsgods läggs sedan samman och delas på hälften (11 kap 3 § ÄktB) Hälften av giftorättsgodset tillfaller då efterlevande make på grund av giftorätt och den andra hälften ingår i kvarlåtenskapen efter den avlidne.

Arvsrätt:

Svensk rätt följer parentelprincipen som innebär att arvingarna delas in i arvsklasser med olika rätt till arvet. Enligt den legala arvsordningen delas arvingarna in i tre arvsklasser och så länge det finns någon arvinge kvar i en arvsklass går man inte vidare till nästa (2 kap 2 § Ärvdabalk (ÄB)).

Första arvsklassen är arvlåtarens barn. Om en arvinge avlidit finns det dock en generell rätt för dennes barn att träda in i hans eller hennes ställe vilket innebär att om ett barn avlidit går arvet vidare till dennes barn (arvlåtarens barnbarn) osv. Varje gren tar lika lott vilket innebär att arvet först delas lika mellan barnen och sedan får barnbarnen dela på den del som skulle tillfallit deras förälder (2 kap 1 § ÄB).

Makes arvsrätt regleras däremot i 3 kap ÄB och där stadgas att efterlevande make har rätt att ärva före gemensamma barn, vilket innebär att barnen får vänta på sitt arv till dess att båda föräldrarna avlidit. Särkullbarn har däremot i princip alltid rätt att få ut sitt arv direkt om han eller hon inte avstår från sitt arv till förmån för den efterlevande maken för att sedan få ut sitt arv när den efterlevande maken avlider.

Rättsverkningar av adoption:

Enligt 4 kap 21 § Föräldrabalk ska den som har adopterats anses vara adoptivförälderns barn och får samma rättsliga ställning som adoptivförälderns andra barn. Detta innebär att din syster anses vara din mammas och pappas barn eftersom hon är adopterad, och hon har alltså samma rättsliga ställning som du.

Tillämpning i ditt fall:

Din mammas giftorättsgods kommer slås ihop med din pappas giftorättsgods och totalen delas sedan på hälften (giftorättsandelen). Din mammas kvarlåtenskap (hälften av giftorättsgodset inkl. eventuell enskild egendom) kommer sedan delas lika mellan hennes barn. Du, din syster och din bror skulle alltså få 1/3 av kvarlåtenskapen var.

Eftersom din bror avlidit har hans barn rätt att träda i din brors ställe som arvinge och dina brorsbarn har alltså rätt att dela på din brors tredjedel av kvarlåtenskapen. Eftersom din bror inte adopterades var han särkullbarn och hans barn har därmed rätt att få ut arvet direkt om de inte väljer att avstå.

Din och din systers del av kvarlåtenskapen tillfaller dock eran far med fri förfoganderätt eftersom han har rätt att ärva före gemensamma barn och ni får ut arvet först då er far går bort.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Elise SohlbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”