Prisbasbeloppsregeln.

I ett äktenskap, där det saknas äktenskapsförord eller andra förbehåll, dör den makan. Hon har testamenterat all sin egendom i lika delar till de två gemensamma barnen. Inga särkullbarn finns. Inte så komplicerat kanske, men vad är det som den efterlevande maken respektive barnen ärver? Makarnas sammanlagda tillgångar, där maken får ena hälften och barnen delar på den andra hälften?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor. 

I svensk rätt har vi en legal arvsordning som följer enligt ärvdabalkens bestämmelser. Genom testamente kan man till mycket stora delar sätta den legala arvsordningen ur spel till förmån för testamentsrätten som en testator har. 

Enligt 3 kap. 1§ ärvdabalken (ÄB) skall efterlevande make alltid ärva den avlidne makens egendom. De gemensamma barnen får alltså vänta med att få ut sitt arv tills den efterlevande maken träder ur tiden. Detta gäller dock inte för särkullbarn. 

Men en make kan även sätta denna rätt för efterlevande make ur spel genom testamente. Men oavsett detta har den efterlevande maken alltid rätt att erhålla så mycket ur den avlidne makens kvarlåtenskap att det motsvarar 4 gånger prisbasbeloppet. År 2014 är prisbasbeloppet 44 400, vilket då gör att efterlevande make har rätt till ett värde av 177 600 kronor. Man måste emellertid ta hänsyn till vad den efterlevande maken erhöll i bodelning eller vad denne har i enskild egendom. 

Beroende på hur det ser ut i bodelningen kan det se ut på olika sätt. Antingen ärver efterlevande make allt, eftersom värdet är under 177 600 kronor, eller så ärver maken upp till detta belopp och barnen ärver det resterande. 


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo