FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTPreskription31/05/2022

Preskrpitionsavbrott

Frågan om preskriptionsavbrott. Skuld 4 561 kr till Wing år 1993. (nu 41 451 kr) Inkassobolag har skickat ett kravbrev till fel adress vid 23 tillfällen. Jag blev vräkt från min bostad november 1993 och blev hemlös och har bott på gatan,olika härbärgen,trappuppgångar och blev avregistrerad från folkbokföringen. För att kunna få id kort beslutade SKATTEVERKET att skriva mig på min gamla (avhyst) adress. Dessa 23 brev har dataprogrammet skickat till folkbokförigsadressen (där jag inte bott sedan 1993). De har inte återsänts men inte har de kommit mig till kännedom. Enligt inkassobolag har jag haft en SKYLDIGHET att bevaka min post. Hur kan man bevaka post när varje dag är en kamp om livet. Efter 5 års psykiatrisk vård fick jag år 2018 en bostad och blev folkbokförd i nya adressen. Jag har bestridit kravet. Finns det fall där skulden anses preskribierad fast borgenären skickat tiotals kravbrev som INTE nått gäldenären på grund av hemlöshet och sociala misär ? Vänliga hälsningar Moa pensionär 70år

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din frågeställning!

Jag vill börja med att beklaga att du hamnat i denna situation och hoppas att du ska få den hjälp du behöver!

Som jag förstått det har du en skuld sedan 1993 som du ej kunnat betala, där bolaget har skickat påminnelser till vad du anser är fel adress, men enligt dataprogrammet har breven skickats till din folkbokföringsadress. För att en preskription ska anses avbruten och ytterligare preskroptionstid ska börja gälla, krävs det att den som du har skulden hos kontaktar dig med till exempel en påminnelse. Enligt den praxis som nu finns så har du som är skyldig pengarna ett ansvar att bevaka din post vid din folkbokföringsadress, så dom du beskriver, samt att domstolen numera ska göra en sannolikhetsbedömning. Detta innebär att bolaget som du är skyldig pengar inte längre behöver bevisa att de skickat påminnelsen, utan domstolen ska göra en bedömning kring huruvida det är sannolikt att något av alla dessa brev har nått dig. Då kan till exempel utdrag från bolagets datasystem räknas in som bevis i sannolikhtesbedömningen. Genom dessa två rättsfall (NJA 2007 S. 157 och NJA 2012 s.172) ligger ett större ansvar på dig att bevaka din post och istället för att den du är skyldig pengar ska bevisa att den avbrutit preskriptionen genom sina påminnelser så görs helt enkelt en sannolikhetsbedömning kring om detta gjorts. 

Tyvärr känner jag inte till något sådant fall som du beskriver, det betyder däremot inte att du är chanslös i att bestrida att skulden är preskriberad. Det du kan göra är då att skriva till inkassobolaget och berätta att du anser att skulden är preskriberad då du anser att de inte lyckats göra något preskriptionsavbrott. Risken är dock stor att om du driver detta ända upp till domstol, kan domstolen göra bedömningen att du är skyldig att betala pengarna eftersom bolaget har skickat så många påminnelser. Jag kan dock inte göra en exakt bedömning, då jag inte vet vad skulden gäller exakt och därmed inte vet exakt preskriptionstid, samt när dessa brev skickats o.sv. Därmed kan jag bara svara mer generellt och råda dig att bestrida skulden till inkassobolaget genom att skriva till dom att du anser att skulden är preskriberad för att du ej fått påminnelserna och att de skickats till fel adrerss. 


Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din frågeställning och önskar dig stort lycka till, ifall några följdfrågor dyker upp eller om du skulle vilja komma i kontakt med några av våra jurister för att få ytterligare hjälp kan du mejla mig på elin.englund@lawline.se för ändamålet!


Med vänlig hälsning, 

Elin EnglundRådgivare