Preskriptionsavbrott där borgenär skickat kravbrev till folkbokföringsadress

2016-11-01 i Preskription
FRÅGA
Hej! Jag försöker hjälpa min bror som levt ett stökigt liv. Han har kommit ut från ett mycket långt fängelsestraff på nästan 12år. Nu har det börjat komma en massa inkassokrav till honom. Jag har försökt hjälpa honom att överklaga dessa krav med hänvisning till preskriptionslagen som är på olika längd men max 10år. Svaren som kommer oftast är att man skickat ut krav till adressen han är skriven på och därmed har preskriptionsbrytande handling skett. Bevisligen har han inte funnits på sin hemadress och inga krav har kommit till honom i fängelset. Och då logiskt sett borde skulderna vara preskriberade. Inkassobolagen hänvisar till en dom från högsta domstolen när det gäller att de skickat ut brev till honom. Vore tacksam för råd och tips i denna fråga.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Huvudregeln är att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten om preskriptionstiden inte avbryts dessförinnan. Som du skriver finns olika preskriptionstider beroende på vilken typ av fordran som det handlar om, se 2-4 §§ Preskriptionslag (PreskL).

Preskriptionsavbrott regleras i 5 § PreskL. Enligt 2 p. avbryts preskriptionstiden om gäldenären får ett skriftligt krav eller erinran om fordran från borgenären. För att preskriptionsavbrott ska anses ha ägt rum skall kravet kommit gäldenären tillhanda. Detta innebär att kravbreven måste ha kommit fram till din bror för att de ska anses vara preskriptionsbrytande. Att breven har skickats till hans adress är alltså inte tillräckligt. Borgenären står risken för att brevet inte kommer fram. Det åligger även borgenären att styrka att kravet har nått gäldenären.

Bevisbördan för att breven har nått gäldenären åligger borgenären. Högsta domstolen har fastslagit att preskriptionsavbrott ska anses ha skett när flera kravbrev sänts till folkbokföringsadressen om personen bor där eller har haft anledning att bevaka sin post där (NJA 2007 s. 157 och NJA 2012 s. 172). Det har i dessa fall ansetts närmast orimligt att kraven inte skulle ha nått gäldenären.

Din bror har dock varken bott eller haft tillgång till sin folkbokförda adress. Om han inte mottagit kravbreven i fängelset, borde inte något preskriptionsavbrott förekommit. Det åligger inkassobolagen att bevisa att han trots detta ska anses ha mottagit kraven.

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (556)
2020-10-19 Är min skuld preskriberad?
2020-10-17 Skriva på avbrytande av preskription?
2020-10-16 Hur länge kan de kräva betalning?
2020-10-12 När preskriberas en konsumentfordran?

Alla besvarade frågor (85217)