Parkeringstillstånd för rörelsehindrad på privat tomt samt krav på tydlighet.

I Stockholm finns ett hotell med en plan framför. Vid infarten finns vägmärket "E20-1 Parkeringsförbud" med tilläggstavlan "Privat område".

Inom området finns 3 parkeringsplatser för rörelsehindrad.

De är skyltade med vägmärket "E.19 Parkering" med en tilläggstavla T8-11 (vit handikappsymbol på blå botten) samt en tilläggstavla som sitter på samma stolpe under den förra och med texten "3 platser". Några andra anvisningar/krav finns inte skyltade!

Jag är handikappad och parkerade vid tillfälle på en av dessa platser. När jag återkom fann jag en kontrollavgiftsfaktura från Europark, där P-vakten antecknat "Giltigt p tillstånd saknas".

Jag har ett av min hemkommun utfärdat giltigt "Parkeringstillstånd för rörelsehindrad", som gäller i hela landet.

Detta var framlagt innanför vindrutan framför passagerarsätet, med sidan med handikappsymbol vänd uppåt och var väl synligt och läsbart utifrån vilket framgår av foton som P-vakten tagit!

Enligt receptionist på hotellet ska man inte behöva andra tillstånd än det jag har för rätt att parkera på dessa 3 platser.

Jag har därför bestridit betalningsansvar för den debiterade kontrollavgiften.

Bolaget hävdar nu att mitt tillstånd "gäller endast på kommunal mark där parkeringsförbud råder, inte på tomt mark".

Jag anser därför att bolagets krav strider mot 3§ i lagen 1984:318 om kontrollavgift vid olovlig parkering.

FRÅGA 1: Har bolaget rätt?

FRÅGA 2: Vilken typ av tillstånd måste man i så fall ha för att få parkera på dessa platser?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Aktuell lag är lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) (1984:318) se här.

En markägare som äger området i vilken han eller hon förbjuder eller upplåter parkering får ta ut en kontrollavgift vid en olovlig parkering i området, vilket framgår av 1 § LKOP. Olovlig parkering är en sådan parkering som är i strid mot förbud eller villkor. Kommuner kan utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrade. I ansökan finns oftast upplysningar om att parkeringstillståndet inte gäller på privat mark om inte ägaren medgivit det. Eftersom det bara fanns en E19 och en T8-11 skylt samt tre platser så anses ägaren ha medgivit det.

Det uppställs ett krav på att dessa förbud och villkor tydligt tillkännagetts genom skyltning vilken ska utföras med vägmärken enligt 3 § LKOP. Endast om förbuden och villkor för parkering tydligt tillkännagivits genom skyltning eller markering får dessa förbud och villkor användas som grund för kontrollavgift. Om förbud och villkor inte tydligt framgår av vägskylten kan inte en olovlig parkering beläggas med kontrollavgift vid privat parkering. Enligt min bedömning har bolaget inte varit tydliga. Det ska för tydlighetens skull framgå med tilläggstavla att särskilt tillstånd krävs för att få parkera utanför hotellet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”