Påföljdsval vid grov narkorikasmuggling

2021-06-27 i Påföljder
FRÅGA
Hej! En anhörig är häktat och är misstänk för grov narkotikasmuggling. Det är första gången som han har gjort en dum sak. Hade fast jobb och sköte sig bra. Han har 2 småbarn. En av de barnen (äldsta) är mycket beroende sin pappa. Han mår jättedålig och hade redan psykisk problem och därför han var van att pappa gör allt till honom. Kan detta påverka straffet om vi får läkareintyg? Får personen villkorligt dom pga att det är första gången och har en familj som kan stödja honom. ? Överhuvudtaget får man villkorlig dom när man är misstänkt på grovt narkotikabrott ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Hur väljer rätten vilken påföljd som den tilltalade ska dömas till?

Vid val av påföljd för ett brott finns en presumption mot fängelse (30 kap. 4 § första stycket brottsbalken). Detta innebär att man i första hand dömer till villkorlig dom eller skyddstillsyn om inte skäl att döma till fängelse finns. Som skäl för fängelse beaktas i regel brottslighetens straffvärde och art samt om den tilltalade gjort sig skyldig till brott tidigare (30 kap. 4 § andra stycket brottsbalken). Av praxis följer att presumtionen mot fängelse anses vara bruten om straffvärdet uppgår till ett år eller mer, om brottet är ett så kallat artbrott eller om den tilltalade begått liknande allvarliga brott de senaste fyra åren.


Presumtionen mot fängelse är bruten vid narkotikabrott

I ditt fall anger du att din anhörige är häktad och misstänkt för grov narkotikasmuggling. Vi har ännu ingen kännedom om vilket straffvärde rätten kommer döma din anhörige till om det visas att han är skyldig men utgångspunkten är att straffvärdet kommer ligga nära straffskalan för brottet, dvs. mellan fängelse i två och sju år (6 § smugglingslagen). Straffvärdet skulle alltså bli över ett år vilket talar för att rätten ska döma honom till fängelse. Även omständigheten att frågan gäller ett narkotikabrott talar åt samma håll eftersom narkotikabrott klassas som ett artbrott. Även om din anhörige inte dömts för brott tidigare kommer han alltså troligtvis dömas till fängelse om han hålls ansvarig för brottet.


Villkorlig dom vid särskilda skäl

I vissa fall, när det finns så kallade särskilda skäl, är det möjligt att döma till villkorlig dom trots att presumtionen mot fängelse är bruten. En grundläggande regel är då att brottets straffvärde inte är högre än två år eller strax därutöver. Om den tilltalade inte har begått brott tidigare är det alltså möjligt att döma till villkorlig dom under förutsättning att han samtycker till att domen förenas med föreskrift om samhällstjänst och sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter (30 kap. 7 § brottsbalken). Huvudregeln är då att domen förenas med dagsböter (30 kap. 8 § brottsbalken). Som sagt vet vi ännu inte det aktuella brottets straffvärde. Detta gör det svårt att ta ställning till vilken påföljd din anhörige eventuellt kommer dömas till. Om straffvärdet bestäms till två år eller mindre finns det dock en chans att han döms till villkorlig dom förenat med samhällstjänst och dagsböter istället för fängelse.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Aglaia Pavlova
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96481)