Överklaga beslut om indraget körkortstillstånd

2021-03-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej, jag blev av med körkortet för några veckor sedan då jag körde för fort. Jag låg i 105 på en 70 väg och har nu blivit av med körkortet och körkortstillståndet i 2 månader. Detta var även under prövotiden så jag kommer behöva göra om hela processen. I mitt yrkande skrev jag att jag behövde körkortet i jobbet men också att jag var i en nödsituation när detta hände. Jag är väldigt allergisk mot jordnötter och hade inte min medicin på mig. Det började klia i halsen och jag mådde väldigt dåligt och därför körde jag för fort. Jag undrar om jag skulle kunna överklaga transportstyrelsens beslut då dem inte verkade ta detta till hänsyn när de gjorde beslutet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din situation som att du kört över hastighetsbegränsningen, till följd av det här så har du nu blivit av med körkortet och körkortstillståndet och du undrar nu om du kan överklaga transportstyrelsens beslut.

Enligt 5 kap. 3 § 4 punkten i körkortslagen ska transportstyrlesen återkalla ett körkortstillstånd i fall där en person gjort sig skyldig till fortkörning. Ibland kan transportstyrelsen besluta om att istället ge en varning för trafikbrottet men detta sker sällan och oftast i mindre allvarliga sammanhang. I ditt fall har du kört över hastighetsbegränsningen med 35 km/h och du är fortfarande inom ramen av din prövotid. Dessa omständigheter kan förklara utfallet i din situation.

Överklagan

Transportstyrelsens beslut kan dock överklagas. Enligt 8 kap. 1 § körkortslagen så kan beslut om att återkalla ett körkortstillstånd överklagas. Överklagandet måste skriftligen skickas in till Transportstyrelsen som sedan skickar vidare överklagandet till förvaltningsrätten som gör en bedömning. I beslutet som har skickats till dig, bör det framgå hur du ska gå tillväga när du överklagar. Det ska även vara tydligt med eventuell tidsfrist, vanligtvis kan du överklaga inom tre veckor från och med dagen du tog del av beslutet.

Eftersom du nämner att du behöver körkortet i jobbet är det bra att nämna det i din överklagan. Det hade även varit bra om du kunde styrka det påståendet med ett intyg från din chef som bekräftar att du behöver körkort i tjänsten. Intyg om din nötallergi kan också bli relevant om du nämner det i ditt överklagande.

Undantagsregeln i 24 kap. 4 § brottsbalken

Det finns en undantagsregel i 24 kap. 4 § Brb som gör det möjligt för en person som agerat lagstridigt att ändå gå fri från ansvar om det föreligger en nödsituation som hotar liv eller hälsa. Av vad som framgår av lagrummet så utgör en gärning som begås i nöd ett brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. Den allergiska reaktion som du upplevde i bilen skulle kunna anses vara en nödsituation men en sådan bedömning hade en domstol behövt göra. En sak som dock kan aktualiseras i ditt fall blir om du möjligen hade kunnat orsaka andra skada genom att föra dig själv i det tillståndet. Det strider dessutom mot 3 kap. 1 § trafikförordningen eftersom en allergisk reaktion med störst sannolikhet innebär att du inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt.

Det är svårt att bedöma vad en överklagan kommer att betyda i ditt fall men om du anser att Transportstyrelsen agerat felaktigt, är det en bra idé att överklaga och försöka få beslutet ändrat innan det vinner laga kraft.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss.

Vänligen,

Nathalie Chahine
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1229)
2021-10-23 Straff vid trafikbrott och återkallelse av körkort
2021-10-17 Om körkortet återkallas under några månader, behöver man ta om körkortet på nytt för att återfå detta?
2021-10-17 Fortkörningsböter och belastningsregistret
2021-10-09 Vad blir straffet vid olovlig körning?

Alla besvarade frågor (96531)