FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder15/11/2020

Oskyldig och åtalad för brott - vad kan jag göra?

Hej ! hur långt kan man gå tillbaka för en anklagelse en tjej gjorde mot mig i s.k Falsk angivelse gällande våldtäkt ?

Har sett senaste tiden många fått rätten på sin sida ..

Detta knäckte mig både socialt, arbete, ekonomiskt

Men inser varför skulle jag ta detta ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du har blivit anklagad för en våldtäkt av en person trots att du inte har begått något brott och att denna anklagelse resulterade i att åtal väcktes mot dig. Din fråga är därför om du kan göra något åt det trots att det har gått en längre tid sedan brottet begicks.

Brott som aktualiseras

Din fråga hänför sig till brottet falsk angivelse (15 kap. 6 § Brottsbalken). Bestämmelsen tar sikte på en situation då någon anger en oskyldig person till åtal i syfte att personen ska dömas för brottet. Brottet kan resultera i fängelse i maximalt två år. Om brottet är att betrakta som ringa, dvs mindre allvarligt, så kan det resultera i böter eller fängelse i maximalt sex månader.

Ett annat brott som kan bli aktuellt är brottet falsk tillvitelse (15 kap. 7 § Brottsbalken). Skillnaden mellan brotten är att gärningsmannen vid brottet falsk tillvitelse inte har som avsikt att angivelsen ska leda till att den utpekade personen åtalas för brottet. Även detta brott kan resultera i fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, böter eller fängelse i maximalt sex månader.

Brotten kan preskriberas

Anledningen till att denna information är av betydelse är att brott kan preskriberas (35 kap. 1 § Brottsbalken). Detta innebär att åklagaren inte ska väcka åtal för brottet och att en person inte ska dömas för ett brott som skett för länge sedan. Brott kan preskriberas efter olika lång tid, beroende på vilket straff som är föreskrivet för brottet och beroende på omständigheter i det enskilda fallet (när straffskalan korrigeras). På grund av detta så är det inte möjligt för mig att avgöra om brottet du har utsatts för har preskriberats än eller inte.

Det kan däremot vara värt att påpeka att brotten falsk angivelse och brottet falsk tillvitelse inte är brott som är undantagna preskription (35 kap. 2 § Brottsbalken). Preskriptionstiden kan dock avbrytas. Ett avbrott kan ske exempelvis genom att en åklagaren lämnar in en stämningsansökan och väcker åtal mot gärningsmannen.

Vad kan du göra nu?

Brottet falsk angivelse och brottet falsk tillvitelse är brott som står under allmänt åtal. Detta innebär att det är åklagaren som väcker åtal mot en person genom att han eller hon lämna in en stämningsansökan (45 kap. 1 § Rättegångsbalken). Vad du kan göra är att göra en polisanmälan där du anmäler brottet. En förundersökning kommer då att inledas (23 kap. 1 § Rättegångsbalken). Åklagaren kommer under förundersökningen att göra bedömningen av om det finns tillräckligt med bevis som innebär att åtalet skulle kunna leda till en fällande dom. Om så är fallet så ska åklagaren väcka åtal. Om du anser att du har utsatts för ett brott så skulle detta både kunna resultera i skadestånd och upprättelse för det brott du har utsatts för.

Om du har några ytterligare frågor så är du varm välkommen att återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Felicia HauzenbergerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”