Ordna särkullebarns arv vid eventuellt upplöst äktenskap på grund av dödsfall

2021-07-01 i Testamente
FRÅGA
Hej! Jag är gift med icke gemensamma barn, vid eventuellt dödsfall vill jag inte att min man och hans dotter ärver mig och mitt sparkonto som är en större mängd pengar eftersom jag tagit ut vinst från isk konto som jag öppnat pga att jag sålt skog som jag ägt som enskild egendom. Har skrivit testamente för själva isk kontot men inte för sparkontot jag har tar ut vinsten därifrån.. ska jag skilja mig och vara enbart sambo för att säkerställa att mina sparpengar endast tillfaller mina 2 döttrar. Hälsningar Susanne
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tolkning av din fråga

Jag tolkar din fråga som att du är gift med en man där han har barn från tidigare och du likaså samt att du nu undrar om du kan se till så att din kvarlåtenskap vid eventuellt dödsfall inte tillfaller din man och hans barn, utan istället dina barn. Jag kan se två rimliga vägar för dig att gå i denna situation. Jag kommer att använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB) när jag besvarar din fråga.

Du kan se till så att giftorättsgods blir enskild egendom

Utgångspunkten när ena maken avlider är att en bodelning ska ske (9 kap. 1 § första stycket ÄktB och 1 kap. 5 § ÄktB). Huvudregeln vid en bodelning är att giftorättsgods, det vill säga främst den egendom som inte är enskild egendom, delas på hälften (11 kap. 3 § ÄktB). Det här får betydelse för dig på så sätt att hälften av ditt giftorättsgods vid eventuellt dödsfall kommer att tillfalla din make. Jag noterar dock att de pengar du redogör för i din fråga är avkastning från en skogsavverkning som är enskild egendom. Huvudregeln vad gäller avkastning från enskild egendom är att denna avkastning inte är enskild egendom, utan är giftorättsgods (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Men det måste inte alltid vara så. Om den enskilda egendomen, i detta fall skogen, har tillfallit dig genom gåva, arv eller testamente med ett villkor om att även avkastningen ska vara enskild egendom, då är avkastningen inte giftorättsgods och kommer således inte delas på hälften.

Det du först kan göra är att undersöka huruvida det finns ett villkor i den rättshandling varigenom du erhöll skogen för att se om avkastningen är enskild egendom, förutsatt att skogen tillfallit dig genom gåva, arv eller testamente. Utöver det så finns det också sätt att se till så att giftorättsgods blir enskild egendom. Ett sätt att göra detta är genom att upprätta ett äktenskapsförord (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). På detta sätt kan du reglera vilken egendom du vill ska ingå i bodelningen och på så sätt kommer någon hälfendelning av vederbörande egendom inte ske.

Du kan göra ett tillägg till ditt testamente

Det framgår i din fråga att du redan har upprättat ett testamente och reglerat i viss mån hur ditt arv ska fördelas. Detta är ett bra tillvägagångssätt för att fördela sitt arv efter eget önskemål. Du kan använda detta tillvägagångssätt även för sådan egendom som inte finns i det nuvarande testamentet, exempelvis sparkontot. Att du redan upprättat ett testamente hindrar inte dig från att testamentera egendom som inte finns i det nuvarande testamentet. Du skulle kunna göra ett så kallat tillägg till testamentet. På detta sätt kan du se till så att din man inte ärver det du föreskriver i ditt tillägg. För att göra ett tillägg så krävs dock samma formkrav som när du gjorde det nuvarande testamentet (10 kap. 6 § ÄB). Med andra ord så krävs det att tillägget görs skriftligen med två vittnen i samtidig närvaro där vittnena är medvetna om att det är ett tillägg till testamente (men behöver inte veta innehållet) samt där du undertecknar testamentet (10 kap. 1 § ÄB).

Sammanfattning

För att sammanfatta så kan jag se goda möjligheter för dig att se till så att dina barn ärver ditt arv, snarare än din man. Ett sätt är att se till så att den egendom du nu har blir enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Ett annat sätt, exempelvis om din man inte vill medverka till upprättandet av ett äktenskapsförord, är att göra ett tillägg till ditt testamente. Du behöver alltså inte skilja dig för att ordna din kvarlåtenskap på så sätt du önskar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Adam Fyman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2949)
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?
2021-10-11 Vad gör man om någon vägrar lämna tillbaks ens testamente?
2021-10-10 Går det att testamentera direkt till förmån för syskonbarn?
2021-10-09 Kan testamente ge olika barn olika arvslotter?

Alla besvarade frågor (96401)