Om vittnesplikt i förhör hos polis då misstänkt är närstående

2018-05-09 i Vittna
FRÅGA
Jag och min Sambo är misstänkta för "framkallande av fara för annan via oaktsamhet"min sambos föräldrar var närvarande vid händelsen också och pappan (endast av någon anledning) kommer kallas på förhör.kan han neka till detta eller har han rätt till försvarare?han är inte misstänkt. vad gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Angående möjlighet till att neka förhör:
Då du i din fråga förklarar att personen inte är misstänkt för brott antar jag att det är fråga om att polisen önskar hålla ett vittnesförhör. Personen ses som ett vittne då personen varit på plats när det eventuella brottet begåtts.

Av 23 kap. 6 § rättegångsbalken får polisen hålla förhör med alla de personer som antas kunna lämna uppgifter som för utredningen är av vikt. Då personen i detta fall varit med vid det aktuella brottstillfället finns det anledning att tro att denna person kan besitta viktiga uppgifter som kan underlätta utredning för polisen. På grund av denna omständighet har polisen rätt att förhöra.

I Sverige finns något som kallas för vittnesplikt. Vittnesplikt innebär att man är skyldig att berätta det man sett och hört vid ett brott. Detta framgår av 36 kap. 1 § rättegångsbalken. Denna plikten kommer dock med vissa undantag. Ett undantag är att man inte behöver vittna om den misstänkte är en närstående. Se 36 kap. 3 § rättegångsbalken. I detta fall är de misstänkta i förhållande till personen som önskas vittna barn samt sambo till barn, de är alltså att anse som närstående. Personen får alltså själv avgöra huruvida han vill vittna eller inte.

Vad man behöver säga i ett vittnesförhör med polis:
Som vittne i ett förhör av polis måste du inte säga någonting. Du behöver alltså inte svara på frågar som du inte vill svara på. Dock måste du, om du svarar på frågor, alltid tala sanning. Det är med andra ord inte okej att ljuga men okej att vara tyst. Dock ska tilläggas att polis då kan begära att förhör ska göras inför rätten var man är skyldig att berätta det man vet, se 23 kap. 13 § rättegångsbalken.

Sammanfattningsvis:
Personen måste inte gå på det förhör som polisen önskar hålla då de misstänkta till honom är närstående. Han får vittna om han vill och får då välja vad han vill svara på och vad han inte vill svara på. Han får dock inte under förhör ljuga.

Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?