Om jag som ensamstående förälder dör - kommer den andra föräldern att kunna förvalta deras arv? Även fråga om arvsrätt till förälder som inte har vårdnad till barnen

Hej!

Jag är ensamstående och har barn under 18 år. Jag är till ensam vårdnadshavare till dem.

Om jag dör, kommer den andra föräldern att kunna förvalta deras arv?

Om istället något av barnen dör, ärver förälder sitt barn även om man inte är vårdnadshavare?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Eftersom dina frågor rör arv och förvaltning av arv kommer ärvdabalken (1958:637) (ÄB) och föräldrabalken (1949:381) (FB) att vara aktuella lagar.

Kommer den andra föräldern att kunna förvalta barnens arv ifall jag som ensam vårdnadshavare avlider?

Enligt FB 12 kap. 1 § ska en förmyndare förvalta den omyndiges tillgångar och företräda den omyndige i de angelägenheter som rör tillgångarna. Om arvet skulle vara överstiga 372 000 kr (åtta prisbasbelopp, dvs. 46 500 kr x 8) är det däremot överförmyndaren som förvaltar arvet, FB 13 kap. 2 §.

Vem som anses vara förmyndare regleras i FB 10 kap. 2 §. I andra stycket beskrivs det att för barn som står under vårdnad av endast den ena föräldern är det föräldern som har ensam vårdnad som är förmyndare. Om du skulle avlida skulle dina barn alltså inte ha någon förmyndare. I en sådan situation ska tingsrätten enligt FB 10 kap. 5 § förordna en ny förmyndare.

Om en förälder dör som har ensam vårdnad ska rätten i första hand anförtro vårdnaden till den föräldern som är efterlevande, ifall föräldern anses lämplig utifrån barnets bästa. Detta framgår av FB 6 kap. 9 §. Skulle inte föräldern anses lämplig kommer istället två särskilt förordnade vårdnadshavare att utses.

När förmyndare ska utses efter en vårdnadshavares död och har föräldern gett tillkänna vem de önskar vara förmyndare, ska denna person enligt FB 10 kap. 7 § förordnas om det inte är olämpligt. I lagen ställs det inget formkrav på hur denna skrivelse ska gå till. Förslagsvis kan det stå i ett testamente.

Svar på din fråga: Den andra föräldern kan förvalta barnens arv ifall rätten bestämmer att han eller hon ska få vårdnaden om barnen. I sådana fall blir föräldern barnens förmyndare, vilket ger behörighet att förvalta arvet. Skulle den andra föräldern anses olämplig eller skulle du innan dödsfallet ha gett tillkänna vem du önskar ska vara förmyndare, kan den personen förordnas ifall det inte är olämpligt. Skulle det inte finnas någon lämplig förmyndare kommer det att utses en särskild förmyndare.

Om något av barnen dör – ärver föräldern som inte är vårdnadshavare?

I ÄB 2 kap. 2 § stadgas det att ifall den som avlidit inte har några egna barn ska dennes föräldrar ärva hälften var av arvet. En förutsättning är att föräldrarna lever för att kunna ha rätt till arv, ÄB 1 kap. 1 §. Eftersom lagen inte säger att det är vårdnadshavare som ärver innebär det att den andra föräldern har arvsrätt. För arvsrätt är alltså det avgörande att arvtagaren är någons biologiska förälder eller adoptivförälder, medan vem som har vårdnaden inte är avgörande för arvsrätt.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco EdlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo