FrågaPROCESSRÄTTVittna30/09/2015

Närståendebegreppet i 36 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Hej, jag undrar om jag räknas som "närstående" när det gäller skyldighet att vittna i rättegång. Jag har haft en hemlig relation (även sexuell) med en kvinna, samtidigt som jag hade en fast relation med en annan kvinna. Nu har kvinnan i den hemliga relationen blivit indragen i ett brottmål, och jag har blivit kallad att vittna. Ska jag ange att jag bara är "vän" med henne, eller måste jag berätta att jag också haft en intim relation med henne - och i så fall hur påverkas mitt vittnesmål av detta? Kan jag till och med begära att få slippa att vittna med hänvisning till att jag är "närstående" utan att närmare behöva förklara varför?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Vi har allmän vittnesplikt i Sverige. Det innebär att man är skyldig att vittna i domstol om åklagaren eller den misstänkte och dennes försvarare anser att det behövs. Innan vittnesmålet avläggs ska rätten försöka klarlägga om vittnet står i något förhållande till part eller saken som kan vara av vikt vid bedömningen av vittnets trovärdighet, 36 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740) (RB). Om kvinnan du har en relation med är part i målet kommer du därmed få förklara hur ni känner varandra.

Undantag för vittnesplikten görs i 36 kap. 3 § RB för de personer som är att anses som närstående till part. De som omfattas av begreppet närstående är den som med part är eller har varit gift, är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag, är syskon, är i det svågerlag att den ene är eller har varit gift med den andres syskon och på liknande sätt är att anses som närstående. Högsta domstolen förklarade i rättsfallet NJA 2007 s. 874 att även de som är eller har varit sambor är att anses som närstående, så även två personer som utan att vara sambor lever eller har levt i en fast parrelation med en praktisk och känslomässig bindning av inte obetydlig varaktighet. Paragrafen tar enligt Högsta domstolen syfte på familjerättsliga relationer och därmed konstaterar Högsta domstolen att även två personer som väntar barn tillsammans eller som kommit överens om att ingå äktenskap eller partnerskap, genom exempelvis ringväxling eller på annat sätt manifesterat detta, är att anses som närstående.

Som vittne i brottmål avlägger man en ed, 36 kap. 11 § RB. Den som vittnar under ed och inte talar sanning kan dömas för mened, 15 kap. 1 § brottsbalken (1962:700).

Med vänliga hälsningar

Cecilia BernhardssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo