När har syskon rätt till arv?

2015-03-28 i Arvsordning
FRÅGA
Vi är ett gift par där min hustru har ett barn från tidigare äktenskap. Jag (maken) har inga bröstarvingar utan endast ett syskon i livet, (våra föräldrar är avlidna).Vår önskan är att min makas son skall ärva allt efter oss.Vi har skrivit ett inbördes testamente där vi säger att den som överlever den andre skall - sedan särkullbarnet erhållit sin laglott – erhålla hela den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Jag tror mig ha förstått att om jag avlider före min maka så ärver hon allt. Vad händer därefter med hennes kvarlåtenskap när hon går bort? Ärver hennes enda barn allt eller kan mitt syskon ställa krav? Vad händer om vi båda avlider samtidigt? Kan mitt syskon då ställa krav eller ärver min hustrus barn allt?Behöver vi komplettera med testamente utöver det ovan nämnda för att få igenom vår önskan?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) (se här) ärver om arvlåtaren (alltså den avlidne) varit gift, den efterlevande maken. Men om arvlåtaren efterlämnar en bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, så ärver den efterlevande maken endast om bröstarvingen valt att avstå sin rätt till arv enligt vad som anges i 3 kap 9 § ÄB (se här). Skulle maken utan barn avlida först så ärver makan enligt 3 kap 1 § ÄB (se här) med fri förfogande rätt och vid den efterlevande makens död så har syskonet rätt till efterarv enligt 3 kap 2 § ÄB (se här). I 3 kap 2 § ÄB (se här) stadgas att om någon bröstarvinge till den först avlidna eller dennes föräldrar, syskon eller syskons avkomling lever vid den efterlevande makens död ska hälften av den efterlevande makens bo tillfalla dem som då har den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken. Så om det inte finns ett testamente som säger annat så har syskonet till den make som inte har barn rätt till efterarv vid den efterlevande makens bortgång. Skulle båda makarna avlida samtidigt skulle det förmodligen se ut som följer: Enligt 2 kap 1 § ÄB (se här) är närmaste arvingar arvlåtarens avkomlingar, så för den make som har barn kommer barnet att ärva dennes del. I 2 kap 2 § ÄB (se här) anges att om det inte finns några bröstarvingar, ärver arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet och är föräldrarna inte i livet så delar arvlåtarens syskon på förälderns/föräldrarnas lott. Så arvet från maken utan bröstarvingar kommer i så fall att ärvas utav syskonet, om inte annat anges i testamente. Det är möjligt att helt testamentera bort syskons rätt till arv, eftersom de inte har rätt till laglott så som bröstarvingar har enligt 7 kap 1 § ÄB (här)

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina Brännmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1429)
2020-07-03 Vem ärver om föräldrar är döda
2020-07-01 Vem ärver en avliden dotter, syskon eller föräldrar?
2020-06-30 Avlidna halvsyskons barns rätt till arv
2020-06-30 Arvsordning

Alla besvarade frågor (81687)