När bör en orosanmälan göras?

2021-04-25 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga efter separationen.Vi var gifta och betänketiden går snart ut, vi har en dotter på 5 år. Skilsmässan har varit ett faktum ett år och jag flyttade även ut ur det gemensamma hemmet för 1 år sedan. Min exman är väldigt arg, bitter och vill inte sammarbeta. Ännu mindre sen jag träffade en ny man för 6 månader sedan. Jag vill introducera den nya försiktigt för min dotter men min exman sätter sig emot och hotade med orosanmälningar för att jag kan ge henne men för livet. Även svärmor är inblandad i detta. Jag drog mig tillbaka, men hans krav är väldigt orimliga med psykolog som parsamtal för att förbereda dottern, min nya ska komma och fika hos honom m.m. Jag upplever att han endast vill förstöra. Jag undrar, har han rätt att lägga sig i, lagligt sätt? Vi har delad vårdnad och barnet bor växelvis hos oss. Hur kan jag bemöta detta? Såklart vill jag mitt barn bästa å tänker ta introduceringen väldigt långsamt för hennes skull. Hur kan jag bemöta hans hot om orosanmälningar? Finns de laga grund för det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av socialtjänstlagen (SoL).

Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL). Vad som innefattas i termen ''far illa'' beror på barnets ålder och förhållandena i övrigt. Därför går det inte generellt säga när ett barn far illa. Lagstiftaren har dock i förarbetena till denna lag uttalat att en anmälan bör göras i de situationer då den som anmäler känner till eller har grundad anledning att misstänka att ett barn i hemmet behandlas på ett sådant sätt att fara för barnets hälsa eller utveckling föreligger (prop. 1996/97:124 s. 190) . Det måste alltså finnas en befogad anledning som resulterar i att den nya mannen som du träffar utgör fara för din dotters hälsa eller utveckling. Jag kan inte utifrån förutsättningarna i din fråga utläsa att en sådan situation skulle kunna föreligga. En anmälan skall alltså göras i de lägen då det krävs att socialnämnden behöver ingripa för att skydda barnet. Ett exempel på situationer som denna skyldighet aktualiseras är följande. Justitieombudsmannen har i ett fall, där en förälder som bodde tillsammans med två minderåriga barn frihetsberövades på grund av misstankar om inblandning i upprepad allvarlig brottslighet, ansett att en anmälan till socialnämnden borde ha gjorts (JO 2010/11. 130). Jag bedömer det som att din exman inte har laga grund för det han påstår och du har därmed inte någon skyldighet att acceptera hans krav.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Atefa Jafary
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?