FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder20/06/2021

När är det möjligt att fortsätta avtjäna sitt straff i sin bostad med fotboja? (d.v.s intensivövervakning)

Hej jag har för mig att man kan få villkorlig frigivning efter att man har avtjänat 2/3 av sitt straff. Men min fråga är: kan man kombinera villkorlig frigivning med fotboja. Så låt säga att straffet är 15 månader, 2/3 blir 10 månader. Kan man ansöka om fotboja redan efter 4 månader då avtjänar man ditt kvarstående 6 månader straff ute med fotboja. Personen i fråga har sysselsättning utanför, är välutbildad och har bra jobb.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du påpekar finns det möjlighet för en dömd att avtjäna ett fängelsestraff med fotboja. Intensivövervakning innebär att den dömde avtjänar straffet i sin bostad med en fotboja. Detta gäller dock endast om man avtjänar ett fängelsestraff som är kortare än 6 månader. Alltså kan inte den som dömts till 15 månaders fängelse avtjäna sitt fängelsestraff med fotboja (1 § Lag om intensivövervakning med elektronisk kontroll). För att få möjlighet att använda fotboja krävs det att man har någon form av sysselsättning (arbete eller utbildning) och att man har en godkänd bostad. Du kan läsa mer om vilka regler som aktualiseras genom att trycka på följande länk här.

Rättsliga utgångspunkter
När två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff avtjänats ska enligt praxis den dömde friges villkorligt. Detta brukar kallas för villkorlig frigivning och innebär helt enkelt att den dömde friges villkorligt från anstalten innan strafftidens slut. Den dömde har en prövotid som ska motsvara den tiden som återstår av straffet (dock alltid minst ett år) 26 kap. 6 § brottsbalken [BrB].

Om den frigivne begår nya brott under prövotiden eller missköter sig på annat sätt kan Kriminalvården utfärda en varning. Om den frigivne överträder regler för den villkorliga frigivningen på ett allvarligt sätt får övervakningsnämnden förklara den villkorligt medgivna friheten förverkad till en tid om högst 90 dagar varje gång. Det innebär att den dömde förlorar sin rätt till villkorlig frigivning under en viss tid och måste avtjäna ytterligare en del av straffet i fängelse (max 90 dagar åt gången dock). (26 kap. 19 § BrB)

Övervakning med mera vid villkorlig frigivning

Under prövotiden kan den frigivne ställas under övervakning om det behövs för att minska risken att vederbörande begår nya brott eller behövs för att underlätta den frigivnas återanpassning i samhället (26 kap. 12 § BrB). Kriminalvården får uppställa krav på den frigivne under övervakningsperioden, exempelvis kan man vara skyldig att underrätta övervakaren om sin bostad, sin sysselsättning och andra förhållanden. Kriminalvården kan också utfärda särskilda föreskrifter som den övervakade måste följa enligt 26 kap. 16 § BrB

Undantag från huvudregeln


Även om huvudregeln säger att en dömd ska släppas villkorligt efter 2/3 av avtjänat fängelsestraff, får villkorlig frigivning skjutas upp eller inte ske alls om det föreligger synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara ett den dömde på ett allvarligt sätt har brutit mot de regler och villkor som gäller för verkställigheten (exempelvis ordningsregler som finns på anstalten eller att man begår ett brott), se (26 kap. 6 a § BrB).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns ingen möjlighet för personen i fråga att avtjäna sitt fängelsestraff i sin bostad med elektrisk fotboja eftersom fängelsestraffet överstiger 6 månader. Däremot kommer han att friges villkorligt efter att ha avtjänat 10 månader, och har därefter en prövotid på ett år.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!


Daniel Elipas GobraeelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”