FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott25/07/2020

När är brottet smitning fullbordat?

Hej! Om en person backar på ett annat fordon och lämnar platsen , för att 5 timmar senare uppsöka det andra fordonet och erkänna , är det smitning då ??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka skyldigheter finns vid en trafikolycka?

Enligt 2 kap. 8 § trafikförordningen (TraF) är en vägtrafikant - som med eller utan egen skuld haft del i en trafikolycka - skyldig att stanna och enligt egen förmåga hjälpa de skadade samt i övrigt medverka till de åtgärder som föranleds av olyckan. Trafikanten är även skyldig att på anfordran av en annan deltagare i olyckan uppge sitt namn och hemvist samt i övrigt lämna upplysningar om händelsen.

Brottsbeskrivningen i 5 § trafikbrottslagen (TBL) anknyter i stora delar till innehåller i 2 kap. 8 § TraF men beteendet som är kriminaliserat enligt TBL motsvarar inte helt innehåller i TraF. Brottet smitning förutsätter att en vägtrafikant 1) genom att avlägsna sig från olycksplatsen undandra sig att enligt förmåga medverka till de åtgärder vartill olyckan skäligen bör föranleda, eller 2) inte uppger sitt namn och hemvist eller övriga upplysningar om händelsen.

När är brottet smitning fullbordat?

Del 2) av brottet smitning ger uttryck för vägtrafikantens upplysningsplikt. Brottet består i en vägran att uppge namn, hemvist eller övriga behövliga uppgifter. Den brottsliga gärningen kan dock även bestå i att trafikanten avlägsnar sig från olycksplatsen och därmed omöjliggör för den upplysningsberättigade att kräva dessa uppgifter.

Ansvar för smitning aktualiseras inte om det för de upplysningsberättigade inte är nödvändigt att vägtrafikanten lämnar de i lagen nämnda uppgifterna, exempelvis för att föraren redan är känd. Däremot är det inte tillräckligt att de upplysningsberättigade kunnat se den upplysningsskyldiges registreringsnummer, eftersom föraren då förblir okänd.

Enligt praxis framkommer det att upplysningsplikten ska uppfyllas utan dröjsmål eller i nära anslutning till olyckan på ett för ändamålet tillfredsställande sätt, se exempelvis NJA 1980 s 681. Det finns därmed inget krav på att upplysningarna ska lämnas på olycksplatsen, utan skyldigheten kommer att kvarstå även efter det att personen avlägsnat sig från platsen. För att undvika straffrättsligt ansvar krävs dock att uppgifterna lämnas i nära anslutning till olyckan.

Jag har inte hittat någon mer specificerad rättspraxis som kan ge vägledning för när rekvisitet "i nära anslutning till" är uppfyllt. Med hänsyn till att uppgifterna lämnats inom en inte allt för betydande tidsrymd förefaller det dock enligt min mening inte föreligga ett brott för smitning enligt TBL. Jag kan dock inte uttala mig om hur saken skulle bedömas vid en eventuell rättegång, då utgången är beroende av de enskilda omständigheterna i ditt fall.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”