min far har givit en gåva till min bror, kränks min arvsrätt?

2021-09-19 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej, mina föräldrar har bott i en bostadsrätt, min mor dog för 12 år sen, min far gav bort lägenheten till min bror för 5 år sedan, min far dog nu i sommar.1. Kan han ge bort min laglott/arv efter min mor ? som jag menar är 50% av lägenheten, eller efter min far?mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv och arvsrätt regleras av ärvdabalken, och arvet fördelas antingen enligt denna lag, eller enligt ett eventuellt testamente. När jag läser din fråga tolkar jag det som att det inte finns något testamente varken av din mamma eller din pappa, och jag tolkar det även som att din bror är ett helsyskon, och att bostadsrätten givits till honom utan att han betalt för den eller eventuellt betalt under marknadsvärdet.

Arv när man är gift

När din mor dog, är utgångspunkten att hennes man ärver före deras gemensamma barn (3 kap. 1§ ÄB). Jag tolkar det som att både du och din bror är dina föräldrars gemensamma barn. Det gäller nämligen lite speciella regler om man är ett så kallat särkullbarn, alltså endast en av makarnas barn.

Du och din bror har alltså arvsrätt efter er mor, som du skriver, men då hon var gift mer er far vid sin bortgång, ärver han er del till dess att han går bort. Om man då utgår ifrån att de ägde bostadsrätten hälften var, så utgör hälften av lägenheten er mammas kvarlåtenskap, som er pappa ärver före er. Denna del ärver han med så kallad fri förfoganderätt. Detta är en inskränkt version av den fria äganderätten, vilket innebär att han inte får lov att testamentera bort den, annars är dock utgångspunkten att han får förfoga över den fritt, exempelvis sälja den.

Av detta vill jag alltså betona att din far har ärvt en förmögenhetsmassa, i vilken du och din bror har rätt till en andel, dock varken specifika saker eller en exakt summa, då måste det finnas ett testamente som föreskriver detta.

Din efterarvsrätt

Din efterarvsrätt efter din mor beräknas alltså som en andel, och detta beräknas utifrån hur stor andel av hennes kvarlåtenskap som din far får efter hennes bortgång. Detta är lite klurigt och abstrakt, så jag ska försöka förklara detta med ett exempel:

Låt oss säga att dina föräldrar inte hade ett äktenskapsförord eller på annat sätt enskild egendom. Detta innebär att allt som dina föräldrar ägde ska utgöra giftorättsgods som ska ingå vid en eventuell bodelning. När din mor gick bort, räknade man då samman allt som era föräldrar äger, och (om allt var giftorättsgods) delat det lika på din mor och far (däribland bostadsrätten). Efter avdrag för skulder kan vi säga att din mors del utgjorde 400 000 kr, och din fars del 400 000 kr. Detta innebär att din far kommer få 800 000 kr, varav 400 000 kr med full äganderätt (hans andel) och 400 000 kr med fri förfoganderätt (er mors andel). Detta innebär att du och dina syskon ska dela lika på er mors andel i er fars förmögenhetsmassa (400 000/800 000 kr = 1/2). Låt oss då säga att ni är två syskon. Då ska ni dela på de 400 000 kr lika, alltså 200 000 kr var. Men eftersom man enligt arvsrätten inte ärver en fast summa, eller specifika saker, utan en andel så beräknar man din arvslott så som ¼ av din fars hela förmögenhetsmassa efter er mors död (200 000/800 000 = ¼). Detta är lite krångligt, men med detta exempel vill jag demonstrera dels att man inte ärver är fast summa eller en viss egendom, utan en andel, dels att detta sedan påverkar hur du ärver vid din fars bortgång.

När din far sedan går bort, så utgör ¼ av hans kvarlåtenskap ditt arv efter din mamma (och ¼ utgör din brors), och resten utgör arvet efter er far som ni då delar lika på. Om det bara finns 600 000 kr kvar när din far går bort, utgör 150 000 kr (1/4) ditt arv av din mamma. Detta visar att du inte har rätt till en viss summa (alltså 200 000 som det var när din mor gick bort), utan en andel. Detta för att din pappa har rätt att fritt förfoga över egendomen efter din mor, både öka och minska den, sälja den och använda upp den. Det finns dock begränsningar i denna rätt, nämligen att han inte får testamentera bort den, eller ge bort den i gåva på ett sätt som gör att det påverkar din arvsrätt.

Får han ge bort bostadsrätten?

För att besvara denna fråga konkret, så måste vi komma ihåg att din far (så som jag antar det) antagligen ägde hälften av bostadsrätten.

Det finns som utgångspunkt tre sätt att bemöta denna situation där din far givit bort bostadsrätten. Det första handlar om att han har kränkt din rätt till arv efter din mor, det andra utifrån att han kan ha kränkt din arvsrätt efter honom genom att räkna gåvan som ett förskott på din brors arv, och den tredje om han har kränkt även din laglott, genom att likställa gåvan med ett testamente.

1. Om vi börjar med den första situationen, så får efterlevande make (din far) inte ge bort egendom från din mor på ett sätt så att det kränker din arvsrätt efter henne, om det innebär en väsentlig minskning av egendomen (3 kap. 3§ 1st ÄB). Så har din far under livstiden på väsentligt sätt minskat din arvsrätt efter din mor, kan denna gåva gå åter om det är så att din bror borde insett att det minskar din arvsrätt (vilket inte är helt osannolikt att han borde insett). Du kan dock inte väcka talan om återbäring av gåvan, om det inte gått mer än fem år sedan gåvan mottogs (3 kap. 3§ 2 st ÄB). Så för att du ska rätt till ersättning för hans gåva, måste dels minskningen av ditt arv efter din mor skett med minst ¼ av vad du hade rätt till när din mor gick bort (enligt praxis NJA 2013 s. 736), dels att det inte gått mer än fem år sedan din bror fick bostadsrätten. Om din far på annat sätt har ökat värdet av egendomen, alltså om han lämnar efter sig exempelvis 1 000 000 kr, så är din arvsrätt efter din mor 250 000 kr (1/4 av 1 000 000 kr) och då har denna ju inte minskat med anledning av att din far givit bostadsrätten i gåva. Inte heller om hans kvarlåtenskap är 700 000 kr, även om din arvsrätt minskat (till 175 000 kr, alltså ¼ av 700 000 kr), då den inte minskat med 25%.

Denna situation handlar alltså om din arvsrätt efter din mor, och påverkar av hur stor del av denne som minskat genom din fars gåva, men om det gått mer än fem år sedan gåvan gavs kan du inte begära den åter på denna grund.

2. Den andra situationen handlar om att din arvsrätt efter din far i stället kan ha kränkts genom gåvan, då han ägde en del av bostadsrätten också. Om en förälder under sin livstid ger bort egendom till en bröstarvinge, kan detta räknas som ett förskott på arv om det inte framgår att så inte är tänkt (6 kap. 1§ ÄB). Detta innebär att din brors ska avräkna värdet av gåvan vid gåvotillfället, bostadsrätten, från sitt arv från både er mors och fars arv (6 kap. 1§ 2st ÄB). Detta är också lite komplicerat, men innebär helt enkelt att din brors arvsrätt efter båda era föräldrar vid din fars bortgång, ska minskas med gåvans värde, vilket gör att du får denna del i stället. Om det dock inte finns tillräckligt med pengar kvar vid din fars bortgång för att täcka gåvans värde, ska den dock inte återgå, utan då får du helt enkelt allt av det som finns när din pappa går bort (6 kap. 4-5§§ ÄB). Detta förutsätter också att det inte uttryckts att gåvan inte ska utgöra förskott på arv, och att gåvan utifrån omständigheterna kan kvalificeras som en gåva.

3. Om gåvan dessutom kränker inte bara din arvslott, utan också din laglott, kan det så kallade förstärkta laglottsskyddet inträda, men endast under vissa specifika omständigheter. Till detta kan tilläggas att du inte nödvändigtvis har rätt till hälften av din pappas kvarlåtenskap (din arvslott), då han har rätt att testamentera bort upp till din laglott. Din laglott är alltså hälften av din arvslott (7 kap. 1§ ÄB). Har din far då under sin livstid gett ett barn egendom på ett sätt så detta kan likställas med testamente, finns det ett utrymme här att återbära gåvan om gåvan inskränker på din laglott (7 kap. 4§ ÄB). Dock förutsätter detta utrymme att gåvan givits i syfte att ordna succession, alltså att er far givit bostadsrätten till din bror för att ordna med sin egendom inför sin egen bortgång. Detta är generellt svårt att visa och driva, och det ger dig endast rätten till din laglott, men till skillnad från situationen om förskott på arv i stycket ovan, finns det utrymme att återbära bostadsrättens värde här utifall att din laglott inte täcks, och att din bror får betala dig upp till din laglott. För att göra gällande kränkningen av din laglott måste du väcka talan mot din bror inom ett år från bouppteckningen efter din far (7 kap. 4§ 2st ÄB). Men som sagt måste du då kunna visa att utifrån omständigheterna vid gåvogivandet, att syftet med gåvan var att din far skulle ordna upp inför sin bortgång.

Sammanfattning och råd

Som du förstår är det inte ett lätt regelverk, och det är svårt att ge dig ett absolut svar då jag vet för lite om omständigheterna. Det är mycket som står och hänger på familjekonstellation, hur mycket din fars kvarlåtenskap minskat med anledning av gåvan och omständigheterna kring gåvogivandet. Förfoganderätten är ganska stark, då man i stor utsträckning har rätt att göra vad man vill med egendom man äger och förfogar över. De omständigheter som jag nämnt ovan är undantag till denna huvudregel och generellt inte lätta att visa. Det är även så att man inte ärver saker, eller ens fasta summor, utan andelar, vilket gör att summan pengar man har rätt till i arv kan både minska och öka utan att detta anses inskränka arvsrätten. För att få rätt till viss summa eller egendom måste det skrivas ett testamente.

Med detta sagt är det inte omöjligt att din arvsrätt har kränkts genom din fars gåva till din bror. Detta beror som sagt på hur mycket hans egendom minskat genom gåvan och om den ägdes lika av dina föräldrar. Din främsta möjlighet finns med stöd av reglerna om förskott på arv (situation 2). Situation 1 förutsätter att det inte gått fem år sedan gåvan och att ditt arv efter din mor minskat väsentligt. Situation 3 förutsätter att du kan visa att din far givit gåvan på ett sätt som kan likställas med att han hade testamenterat den till din bror, vilket är svårt. Utifrån omständigheterna du angivit, skulle jag säga att beroende på hur mycket pengar som finns kvar efter din pappa, att din arvsrätt sannolikt kan ha kränkts genom gåvan. Men då dina möjligheter i stor utsträckning påverkas av många små aspekter, rekommenderar jag dig därför att kontakta en jurist för att vidare undersöka dina möjligheter utifrån dina specifika omständigheter. Du är välkommen att återkomma till mig om du vill att jag ska sätta dig i kontakt med vår juristbyrå då du kan ge en mer heltäckande beskrivning av hela situationen och då de kan hjälpa dig vidare. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se

Jag hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?