Min 14-åriga dotter har blivit polisanmäld – vad händer nu?

2020-11-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Min dotter som är 14 år är polisanmäld för stold. En anmälan till socialen har gjorts. Vad händer nu?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag utgår från att du är vårdnadshavare till din dotter.

I mitt svar kommer jag att hänvisa till brottsbalken (BrB), lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) och socialtjänstlagen (SoL).

Din dotter kan inte bli dömd för brott i domstol

Din dotter är inte straffmyndig eftersom hon inte har fyllt 15 år än. Det innebär att hon inte kan bli dömd för brottet i domstol (1 kap. 6 § BrB).

Istället har socialtjänsten ansvar för att besluta om eventuella vård- och stödinsatser för henne.

Polisen kan inleda en brottsutredning

Det är möjligt att polisen inte gör någonting till följd av polisanmälan, utan direkt lämnar ärendet åt socialtjänsten som utreder det vidare.

Polisen kan dock komma att inleda en brottsutredning om socialtjänsten begär det eller om det anses finnas andra skäl till att göra det (31 § andra och tredje stycket LUL). Utredningen omfattas i så fall av speciella regler eftersom din dotter är yngre än 15 år.

Syftet med utredningen är framförallt att ge socialtjänsten ett underlag för att besluta vilka insatser som de tycker att din dotter behöver. Som vårdnadshavare ska du få veta om polisen inleder en sådan utredning (33 § första stycket LUL).

Polisen får lov att förhöra din dotter innan de eventuellt inleder en brottsutredning, men en representant för socialtjänsten ska som utgångspunkt sitta med under förhören (34 § andra och tredje stycket LUL). Du ska också bli kallad till förhören eftersom du är vårdnadshavare (33 § andra stycket LUL).

Polisens brottsutredning kan inte leda till någon rättegång, men i vissa fall mynnar den ut i en bevistalan som hålls i domstol (38 § LUL). Vid en bevistalan bedömer domstolen endast om barnet i fråga har gjort sig skyldigt till brott eller inte. Det är inte troligt att det kommer att hållas någon bevistalan i din dotters fall, eftersom det bara brukar användas när det rör sig om riktigt allvarliga brott.

Socialtjänsten beslutar om insatser

När all utredning är klar är det socialtjänsten som bestämmer vilka insatser som de tycker att din dotter behöver.

Till exempel kan de föreslå att din dotter ska ha en kontaktperson. Kontaktpersonen är en särskilt utvald vuxen person som ska kunna ge henne stöd och vägledning (3 kap. 6 b § första stycket SoL).

Sammanfattning

Polisen kommer eventuellt att inleda en brottsutredning till följd av polisanmälan mot din dotter, vilket du i så fall ska få information om. Utredningen kommer inte att leda till någon rättegång, eftersom din dotter inte är straffmyndig.

Oberoende av om polisen gör någon brottsutredning kommer socialtjänsten att ha ansvar för att hantera ärendet. I slutändan är det socialtjänsten som beslutar vilka eventuella vård- och stödinsatser som de bedömer att din dotter behöver.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91414)