Måste vårdnadshavarna vara överens vid byte av förskola?

2020-11-30 i Barnrätt
FRÅGA
Jag har ett barnbarn på 4 år. Föräldrarna har gemensam vårdnad, pappan har barnets adress hos sig. Mamman har utbildat sig på universitet för att kunna få jobb i en branch hon är intresserad av men det innebär att hon kommer att ha oregelbundna tider. Mamman vill flytta barnet till en förskola närmre hennes bostad eftersom det skulle underlätta för henne på ett sätt som gör att hon kan ta ett fast jobb med oregelbundna tider. Pappan vägrar detta med hänvisning till att det fungerar bra för honom som det är nu. Familjerätten hänvisar till att man inget kan göra om föräldrarna inte kan komma fram till en gemensam lösning. Pappan vägrar att vara flexibel och har barnet sin vecka (varannan) . Pappan har ett barn sedan tidigare med en annan kvinna och har alltid haft ett mycket flexibelt umgänge med det barnet utefter hans och mammans överenskommelse, han kan således vara flexibel, men vägrar vara det med det här barnets mamma, vilket innebär att hon måste tacka nej till vikariat och fasta tjänster och endast försörja sig på timanställningar, vilket i sin tur ger en ekonomisk otrygghet och ostabilitet för sig och barnet. Min fråga är, innebär gemensam vårdnad att den förälder som har barnets adress hos sig medvetet kan/får sabotera för den andre föräldern genom att utöva sin makt i att bestämma allt bara för att barnet har sin adress där?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnadshavarna ska gemensamt bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken).När det gäller val av skola måste föräldrarna vara överens, vid val av förskola har däremot JO uttalat sig om att boendeföräldern ska få ha beslutanderätt i fråga om val av barnomsorg. Har föräldrarna barnet växelvis boende hos sig som i ditt fall och inte kan komma överens om ett byte av förskola talar det för att det rådande förhållandet ska bestå.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1681)
2021-04-22 Barn som inte vill umgås med förälder
2021-04-18 kan en förälder tvingas till drogtest?
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?

Alla besvarade frågor (91414)