FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis28/10/2020

Måste poliser omedelbart berätta varför de stoppat någon?

Hej,

Min pappa körde i 93 km/h på en 60 väg in på en rondell. Han blev stoppad av polispatrull då deras hastighetsmätare kunde se att han överskred den tillåtna hastigheten. Hur troligt är det att han får sitt körkort indraget?

Även en till fråga, när poliserna stoppade min pappa så körde han in vid sidan av vägen och stannade. De kommer fram, berättar inte varför de har stoppat honom utan säger åt honom att han inte får stanna där. Vidare så ber de honom att hitta en annan plats men nöjde sig ändå inte och ber honom följa efter dem istället. De kör 8-9 minuter bort från där de stoppade honom och stannar på en tom, mörk parkeringsplats där inga vittnen finns. Därefter talar de om varför han har stoppats och säger att han har överskridit den tillåtna hastigheten och ger honom en bot på 3600 kr.

Min fråga är då, få de göra så? Behöver de inte tala om orsaken till varför de stoppat honom innan de går vidare? Vad kan man göra i framtiden om en liknande händelse uppstår?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Återkallat körkort

Ett körkort kan dras in, återkallas med juridiska termer, bland annat om man har kört för fort. (5 kap. 3 § 4 punkten körkortslagen). Det är transportstyrelsen som gör en bedömning om körkortet ska återkallas efter en hastighetsöverträdelse. Alternativt kan man få en varning. (5 kap. 1 § körkortslagen)

Transportstyrelsen gör en individuell bedömning från fall till fall men lite vägledning kan hämtas från praxis, det vill säga hur bedömningarna gjorts i tidigare fall. På vägar med en tillåten hastighet över 40km/h får man oftast en varning om man har kört upp till 30km/h för fort. Kör man fortare än så återkallas ofta körkortet. Eftersom din pappa kört 33 km/h för fort talar det alltså för att körkortet kommer att återkallas, men Transportstyrelsen gör som nämnt en individuell bedömning utifrån din pappas situation och hans behov av körkortet.

Några av polisens förhållningsregler

Det finns ingen uttrycklig regel som säger att poliser omedelbart efter att de stoppat någon måste berätta varför de stoppat denne. Däremot finns det en del principer som poliser bör följa i sitt arbete:

Polisverksamhetens ändamål är att främja trygghet och rättvisa samt upprätthålla allmän ordning och säkerhet. (1 § polislagen) En polis ska i sitt arbete beakta behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. (8 § polislagen) Behovsprincipen innebär att poliser endast får ingripa när det är nödvändigt. Proportionalitetsprincipen innebär att poliser ska välja den lindrigaste åtgärden (om valmöjlighet finns) för att uppnå målet med sitt ingripande. När poliser har kontakt med allmänheten ska de kunna identifiera sig med sin polislegitimation om det inte föreligger särskilda skäl emot det. (11 § polisförordningen) De ska även, så långt det är möjligt, uppträda hänsynsfullt och på ett sätt som inger förtroende. (10 § polisförordningen)

Poliser måste alltså inte omedelbart berätta varför de stoppat någon. Om de till exempel ansåg att din pappa stannat på en plats där det fanns en säkerhetsrisk gjorde de inte fel när de bad honom följa med till en bättre plats. Du undrar även vad man kan göra om man blir stoppad i framtiden. Det bästa är troligtvis att fråga polisen. Att besvara allmänhetens frågor borde ligga i linje med att agera hänsynsfullt och förtroendeskapande.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie OttossonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo