Måste man registrera en utländsk registrerad bil i Sverige?

Hej har ett Lettiskt företag som har en förmånsbil. Nu säger polisen att jag kör en oregistrerad bil och ska böta för det, Kan inte hitta en lag som säger att jag inte får köra med min företagsbil. Lagen säger att bilen ska vara registrerad i landet där företaget är registrerat.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig?

Det är lagen om fordons registrering och användning (LFR) som reglerar ifall ett fordon ska registreras i Sverige och i så fall vilka undantag till en registrering det finns. Observera att lagen inte tillämpas på fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, motordrivna fordon som är avsedda att föras av gående eller släpfordon som kopplats till ett fordon, eller mopeder klass II (1 § 2 st. LFR). Det betyder att lagen tillämpas på vanliga fordon, inklusive förmånsbilar.

Måste ett fordon registreras för att få använda det i Sverige?

För att få använda en bil i Sverige är huvudregeln att en bils uppgifter måste registreras i vägtrafikregistret (5 § LFR). Det finns dock undantag till huvudregeln. Ett av undantagen finns i 6 § LFR och anger en lista över omständigheter som tillåter körning utan registrering. Att köra en förmånsbil, såsom du verkar göra, lär inte omfattas av några av undantagssituationerna i 6 § LFR.

Ett annat undantag är fordon i internationell vägtrafik som kör i Sverige. För att undantaget ska tillämpas krävs att fordonet ägs av en fysisk eller juridisk person som har sin hemvist utomlands, att fordonet inte är registrerat i Sverige, och att fordonet har förts in till Sverige för att tillfälligt användas i landet (7 § LFR). Har man hemvist i Sverige och har man köpt ett fordon som inte är registrerat i Sverige än, så får man köra fordonet i bara en vecka med en utländsk registrering, om man inte yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna fordon eller med släpfordon (9 § LFR). Eftersom jag inte känner till dina förhållanden kan jag inte säga vad som ska tillämpas i ditt fall. Är det så att du har hemvist i Sverige, så får du bara köra din utländskt registrerad förmånsbil i en vecka i Sverige. Har du däremot hemvist i Lettland får du tillfälligt köra din förmånsbil i Sverige.

Ett tredje undantag till huvudregeln är om ett fordon är registrerat i Danmark, Finland eller Norge, men då får fordonet användas i Sverige under högst ett år (8 § LFR). Eftersom du har ett lettiskt företag antag jag att även förmånsbilen är registrerad i Lettland. Därför lär inte heller detta undantag kunna tillämpas. Ett sista undantag är om du har en saluvagnslicens, om du yrkesmässigt tillverkar, transporterar, handlar med eller utför fordonstester med; då krävs att du bara får provköra, ta den kortaste vägen från testplatsen till garaget och dylikt (11 § LFR). Eftersom jag inte vet vad ditt företag sysslar med kan jag inte heller uttala mig om detta undantag är tillämpligt på din situation.

Straff och överklagande

Om du har uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot 5 § LFR, så ska du dömas till penningböter (23 § LFR). Beslut om att döma ut penningböter till dig får du överklaga till förvaltningsrätten (28 § LFR). Observera att Transportstyrelsens beslut enligt LFR gäller omedelbart, om inte myndigheten beslutar om något annat (29 § LFR).

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är följande. Du får gärna köra din företagsbil, men bilen måste vara registrerad i Sverige för att du ska få använda den. Detta är nämligen huvudregeln. Det finns vissa undantagsregler till huvudregeln, men eftersom jag inte känner till omständigheterna i ditt fall kan jag inte heller uttala mig om några av undantagsreglerna kan tillämpas i din situation. Om man kör en utländsk bil utan att registrera den i Sverige kan man dömas till penningböter, och ett sådant beslut får man överklaga till förvaltningsrätten. Min rekommendation är att titta på undantagen som jag har angett ovan och jämföra om några av dem kan tillämpas i din situation. Om ja, så kan jag rekommendera att du överklagar beslutet. Om nej, så rekommenderar jag att du betalar boten, annars kan andra sanktioner påföras.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”